LINIE DO REGRANULACJI I REKOMPANDOWANIA PVC

Od kabli do… kabli!

Dzięki wytłaczarkom dwuślimakowym współbieżnym MARIS, skrawki polwinitów kablowych można poddać recyklingowi i ponownie wprowadzić do cyklu produkcyjnego.

Aby zapewnić materiał wolny od zanieczyszczeń (drewno, metale itp.), wytłaczarki są zwykle wyposażone w zmieniacz sit (półautomatyczny). Możliwe jest również dodanie wypełniaczy / dodatków mineralnych poprawiających właściwości materiału lub sadzy w celu zmiany koloru.

MATERIAŁ
PVC Z KABLI
Polimer PVC
Pochodzenie Poprzemysłowe
Zastosowanie końcowe Kable czarne

UKŁAD MASZYNY
L/D 32 - 40
Liczba punktów odgazowania 1
System granulacji Powietrzny lub podwodny
Zmieniacz sit Półautomatyczny

RECEPTURA
Zmielone kable 98 %
Sadza 2 %

 

Linia do regranulacji i rekompandowania polwinitów kablowych.

Od wykładzin... do wykładzin!

Dzięki wytłaczarkom dwuślimakowym współbieżnym MARIS jest możliwe poddanie recykligowi odpadów z wykładzin dywanowych PVC i ponowne wprowadzenie ich do cyklu produkcyjnego.

Wyposażając wytłaczarkę w jeden lub więcej podajników bocznych, można również dodać wypełniacze mineralne / dodatki modyfikujące w celu polepszenia właściwości materiału i użycia go do wytworzenia nowej warstwy wykładziny dywanowej.

MATERIAŁ
PVC Z WYKŁADZIN
Polimer PVC
Pochodzenie Poprzemysłowe
Zastosowanie końcowe Warstwa wykładziny

UKŁAD MASZYNY
L/D 48
Liczba punktów odgazowania 1
System granulacji Podwodny

RECEPTURA
Zmielone wykładziny 65 %
Wypełniacze 30 %
Dodatki 5 %

Linia do regranulacji i rekompandowania wykładzin dywanowych PVC.


Copyright © 2018 by IPM