LINIE DO REGRANULACJI I REKOMPANDOWANIA MATERIAŁÓW SPIENIANYCH

Firma MARIS dostarcza kompletne linie do regranulacji i rekompandowania materiałów spienianych chemicznie i gazowo zapewniające skuteczne odgazowanie i eliminację struktury porowatej. Na liniach MARIS można przetwarzać takie materiały jak wszelkiego rodzaju pianki: PE, XPE, PS, EPS, XPS oraz PVC spienione.

Proces regranulacji materiałów spienianych wymaga zastosowania wyjątkowo skutecznego odgazowania oraz jednocześnie wiąże się z koniecznością skutecznego podawania materiałów o bardzo niskiej gęstości nasypowej. Odpady pokonsumenckie cechują się jednocześnie dużą różnorodnością składu i wymagają skutecznego homogenizowania w celu otrzymania jednorodnego produktu. Odpady pokonsumeckie przed procesem regranulacji wymagają rozdrobnienia oraz mycia na specjalnych liniach myjących przeznaczonych do odpadów spienianych (zobacz: SOREMA)

Przykłady odpadów postkonsumenckich pianek opakowaniowych XPS

Recykling pianek sieciowanych jest możliwy!

Firma MARIS opracowała technologię recyklingu usieciowanych pianek przemysłowych, umożliwiającą odzyskanie odpadów poprodukcyjnych i ponowne ich wykorzystanie w tym samym cyklu produkcyjnym.

Aby ponownie przekształcić materiał w termoplastyczne tworzywo sztuczne konieczne jest selektywne zerwanie wiązań poprzecznych między łańcuchami polimerowymi tak aby jednocześnie nie zdegradować samego polimeru.

Właściwości fizyczne i bardzo mała gęstość nasypowa tego materiału powodują, że konieczne jest zastosowanie wymuszonego podawania aby ułatwić wprowadzenie materiału do wytłaczarki.

 

MATERIAŁ
PRZEMYSŁOWE PIANKI USIECIOWANE
Polimer Pianka usieciowana
Pochodzenie Poprzemysłowe
Zastosowanie końcowe Pianka

UKŁAD MASZYNY
L/D 40 - 48
System podawania materiału Podawanie wymuszone
Liczba punktów odgazowania 1
System granulacji Spaghetti lub podwodny

RECEPTURA
Zmielona pianka 100 %

 

Linia do regranulacji pianek usieciowanych


Copyright © 2018 by IPM