UPCYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH

Upcykling (ang. upcycling) w tworzywach sztucznych polega na przekształcaniu recyklowanych tworzyw w nowe pełnowartościowe materiały o pożądanych właściwościach.
Dzięki domieszaniu odpowiednich materiałów wzmacniających, stabilizatorów chemicznych i dodatków modyfikujących do recyklowanych materiałów uzyskuje się w rezultacie tworzywa o polepszonych własnościach i o parametrach mechanicznych, fizycznych i chemicznych dopasowanych do konkretnych zastosowań.

 

 

Jakie są różnice między recyklingiem a upcyklingiem?

Upcykling to nowoczesny proces recyklingu, w wyniku którego powstają tworzywa o wartości wyższej niż materiału recyklowanego, natomiast w tradycyjnym recyklingu otrzymane surowce wtórne mają zawsze gorszą jakość niż oryginalne nowe surowce.

Upcykling jest doskonalszą formą recyklingu.

 

 

Co to jest REKOMPANDOWANIE?

Proces domieszkowania materiałów wzmacniających, stabilizatorów chemicznych i dodatków modyfikujących do materiału podstawowego nazywa się kompandowaniem (ang. compounding), a kiedy materiałem podstawowym jest tworzywo z recyklingu to taki proces nazywamy rekompandowaniem. Produkty tego procesu rekompandowania nazywane są rekompandami (ang. recompounds)

Rekompandowanie jest formą upcyklingu

 

 

REKOMPANDOWANIE - MODYFIKOWANIE WŁAŚCIWOŚCI RECYKLATÓW

Podczas rekompandowania stosuje się następujące dodatki modyfikujące:

 

 

REKOMPANDOWANIE IN-LINE

 

 

REKOMPANDOWANIE OFF-LINE

Regranulat, uzyskany wcześniej na wytłaczarce jednoślimakowej, podawany jest do głównego leja wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej, natomiast dodatki modyfikujące są dozowane za pomocą podajników bocznych.

 

 

 

DLACZEGO DO REKOMPANDOWANIA KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYTŁACZAREK DWUŚLIMAKOWYCH WSPÓŁBIEŻNYCH?

  • Uzyskanie najlepszego wymieszania składników
  • Uzyskanie wysokiego napełnienia dodatkami – nawet do 80%
  • Uzyskanie precyzyjnej stabilności składu – precyzyjne dozowanie grawimetryczne
  • Uzyskanie bardzo dobrego odgazowania – zastosowanie kombinacji odgazowań
  • Możliwość dozowania cieczy
  • Możliwość uzyskiwania dużych wydajności

 

MIESZANIE W PROCESIE REKOMPANDOWANIA

Aby uzyskać najwyższą jakość produktu muszą zajść równolegle dwa zjawiska: mieszanie dystrybucyjne i mieszanie dyspersyjne.
Mieszanie dystrybucyjne ma na celu równomierne rozprowadzenie wypełniacza w całej objętości osnowy polimerowej.
Mieszanie dyspersyjne ma na celu rozdrobnienie cząsteczek wypełniacza w skali nano poprzez wprowadzanie intensywnych sił ścinających.

 

 

ŚLIMAKI KOMPANDERA

Sercem procesu kompandowania jest kompozycja profilu ślimaka uzależniona od przetwarzanych materiałów oraz od szczególnych wymagań danego procesu.

DOZOWANIE GRAWIMETRYCZNE

Systemy dozowania grawimetrycznego są stosowane wszędzie tam gdzie wymagana jest precyzja i stabilność dozowania w celu zagwarantowania stałości składu otrzymywanych materiałów.

 

 

ODGAZOWANIE W PROCESIE REKOMPANDOWANIA

Odgazowanie służy do usuwania powietrza i wilgoci dostających się wraz z materiałem do kompandera oraz substancji lotnych wydzielających się podczas procesu. Odgazowanie jest kluczowe w przypadku procesów rekompandowania materiałów z recyklingu.

Rodzaje odgazowania:

  • Odpowietrzenie atmosferyczne
  • Standardowe próżniowe
  • Odgazowanie próżniowe przez podajnik boczny
  • Możliwość stosowania kombinacji kilku ww. odgazowań

 

 

DLATEGO DO REKOMPANDOWANIA KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYTŁACZAREK DWUŚLIMAKOWYCH WSPÓŁBIEŻNYCH

 

 

 

RECYKLING JEST DOBRY UPCYKLING JEST LEPSZY

 

 

 

 

 


Copyright © 2018 by IPM