MIESZALNIE: INSTALACJE PRZEMYSŁOWE DO TRANSPORTU, DOZOWANIA,
MIESZANIA I SKŁADOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH

Firma PENTA ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji kompletnych systemów transportu, dozowania, mieszania i składowania surowców sypkich oraz płynnych stosowanych w przemyśle tworzyw sztucznych. Wszystkie dostarczane produkty oparte są na rozwiązaniach technicznych gwarantujących  najwyższą jakość i niezawodność funkcjonowania. Wszystkie podzespoły są produkowane we własnym zakładzie a stosowane komponenty mechaniczne i elektryczne są produkcji najbardziej renomowanych dostawców europejskich.

 

Obszary zastosowań:

PVC twarde

 • Profile
 • Rury
 • Kolanka i złączki
 • Płyty twarde i spieniane
 • Folia twarda
 • Compoundy w proszku (dry-blend)
 • Granulaty

PVC miękkie - plastyfikowane

 • Węże elastyczne
 • Folie
 • Wykładziny podłogowe
 • Kable elektryczne
 • Granulaty

Plastizole (Pasty)

 • Imitacje skóry
 • Tkaniny powlekane
 • Powlekanie elementów
 • Tapety
 • Tampodruk

Kompozyty WPC

 • Profile
 • Panele
 • Granulat

 

 

 

Przykładowe układy linii:

1. Przykładowa instalacja mieszalnikowa do dry-blendu twardego PVC lub WPC do produkcji rur i profili:

1. Rozładunek surowców z cysterny lub Big-bag, 2. Silosy na surowce: PVC, CaCO3, TiO2,, 3. Stacje rozworkowywania dodatków, 4. Waga do naważania dodatków, 5. Waga do naważania PVC, CaCO3, TiO2 wraz z filtrem powietrza, 6. Podajnik taśmowy do dodatków wstępnie odważonych w torbach, 7. Mieszalnik gorący, 8. Mieszalnik chłodzący, 9. Zbiornik buforowy, 10. Silosy na Dry-blend, 11. Podajnik pneumatyczny i zasilanie linii wytłaczarskich, 12. Linie wytłaczarskie.

 

2. Przykładowa instalacja do produkcji granulatów miękkiego i twardego PVC:

1. Rozładunek surowców z cysterny lub Big-bag, 2. Silosy na surowce: PVC, CaCO3, TiO2, 3. Stacje rozworkowywania dodatków, 4. Waga do naważania dodatków, 5. Waga do naważania PVC, CaCO3, TiO2 wraz z filtrem powietrza, 6. Dozowniki dodatków płynnych, 7. Mieszalnik gorący, 8. Mieszalnik chłodzący, 9. Zbiornik buforowy, 10. Linie granulujące, 11. Zbiorniki na plastyfikatory, 12. Zbiornik buforowy i pakowanie granulatu do Big-Bag lub w worki, 13. Silos na granulat.

 

3. Przykładowa instalacja do dry-blendu twardego PVC do produkcji koekstrudowanych płyt spienianych

1. Rozładunek surowców z cysterny lub Big-bag, 2. Silosy na PVC, 3. Stacje rozworkowywania dodatków, 4. Waga do naważania dodatków, 5. Waga do naważania PVC wraz z filtrem powietrza, 6. Podajnik taśmowy do dodatków wstępnie odważonych w torbach, 7. Zespół mieszalników, 8. Zbiornik na Dry-blend, 9. Podajnik pneumatyczny i zasilanie linii wytłaczarskich, 10. Podajnik i dozownik środka spieniającego. 11. Linie wytłaczarskie pracujące w koekstruzji

 

4. Przykładowa instalacja do produkcji granulatów PVC do produkcji kabli:

1. Rozładunek surowców z cysterny lub Big-bag, 2. Silosy na surowce: PVC, CaCO3, TiO2, 3. Stacje rozworkowywania dodatków, 4. Waga do naważania dodatków, 5. Waga do naważania PVC, CaCO3, TiO2 wraz z filtrem powietrza, 6. Dozowniki dodatków płynnych, 7. Mieszalnik gorący i chłodzący, 8. Zbiornik na plastyfikator, 9. Linie granulujące, 10. Zbiornik buforowy i pakowanie granulatu do Big-Bag lub w worki, 11. Silos na granulat. 12. Linie do powlekania kabli

 

5. Przykładowa instalacja do dry-blendu twardego PVC do produkcji folii:

1. Rozładunek surowców z cysterny lub Big-bag, 2. Silosy na PVC, 3. Waga do naważania PVC wraz z filtrem powietrza, 4.Stacje rozworkowywania dodatków, 5. Waga do naważania dodatków, 6. Stacja rozworkowywania i dozowania dodatków do mieszalnika zimnego, 7. Zbiorniki na dodatki płynne 8. Dozowniki dodatków płynnych, 9. Mieszalnik gorący 10. Stacja rozworkowywania i dozowania przemiału 11. Mieszalniki chłodzące, 12. Wytłaczanie i kalandrowanie folii

 

6. Przykładowa instalacja do produkcji plastizoli PVC:

1. Rozładunek PVC z cysterny lub Big-bag, 2. Silosy na PVC, 3. Stacje rozworkowywania dodatków, 4. Waga do naważania dodatków 5. Waga do naważania PVC wraz z filtrem powietrza, 6. Zbiorniki na dodatki płynne 7. Dozowniki dodatków płynnych, 8. Mieszalnik, 9. Zbiorniki na plastizol

 

Przykłady realizacji mieszalni do produkcji dryblendów i granulatów PVC.

 • Silosy na surowce
http://www.ipmtc.com.pl/img/penta_16-2.jpg
 
Silosy na surowce są produkowane wyłącznie z aluminium lub ze stali nierdzewnej.
 
 
 • Pobieranie materiału z silosów i transport pneumatyczny
 
Systemy pobierania materiału z silosu są standardowo wyposażone w zawory, które gwarantują czystą pracę systemu bez ryzyka zapylenia otoczenia.
 
 • Stacje rozworkowujące
http://www.ipmtc.com.pl/img/penta_14-1.jpghttp://www.ipmtc.com.pl/img/penta_08-2.jpg
  
 
 • Systemy dozowania i naważania

 
http://www.ipmtc.com.pl/img/penta_12-1.jpg http://www.ipmtc.com.pl/img/penta_11-2.jpg

 
 

 
System dozowania pozwala na bardzo precyzyjne dozowanie wszystkich surowców zgodnie z recepturą. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek odchyleń od receptury następuje automatyczna autoregulacja. Dzięki temu otrzymuje się gwarancję utrzymania stałej receptury w czasie a zatem homogeniczność wszystkich kolejnych zamieszek.
 
 
 
Niektóre dodatki mogą być wstępnie odważane i przechowywane w workach i dodawane bezpośrednio do mieszalnika gorącego.
 
 • Filtry powietrza
 
Filtry to ważna część instalacji transportu pneumatycznego surowców w postaci proszku. Odpowiednia konstrukcja filtrów i ich sprawne funkcjonowanie mają zapewnić szczelność systemu. Niewłaściwe filtrowanie  tych materiałów powoduje zapylenie otoczenia co wpływa niekorzystnie na zdrowie pracowników i powoduje straty materiału.
 
 
http://www.ipmtc.com.pl/img/penta_10-2.jpg
 
PENTA stosuje filtry własnej konstrukcji o dużej sprawności filtrowania i samooczyszczania, które są specjalnie zaprojektowane dla „trudnych” proszków ze szczególnym uwzględnieniem CaCO3 i TiO2.
 
 • Kompresory

 
Stosowane kompresory przystosowane są do ciągłej pracy w warunkach wysokich obciążeń i o niskim poziomie emisji hałasu.
 
 • Mieszalniki
http://www.ipmtc.com.pl/img/penta_09-1.jpghttp://www.ipmtc.com.pl/img/penta_12-2.jpg

 
 
    
 • Silosy na dry-blend
http://www.ipmtc.com.pl/img/penta_15-2.jpg 
 
Wszystkie silosy, zbiorniki, leje zasypowe, rury przesyłowe itp., są wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej.
 
 • Podawanie materiału na wytłaczarki
http://www.ipmtc.com.pl/img/penta_13-1.jpghttp://www.ipmtc.com.pl/img/penta_14-2.jpg
 
W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta PENTA dostarcza zarówno  systemy pneumatyczne, pneumatyczno-mechaniczne jak i mechaniczne systemy zasilania wytłaczarek.
 

  

Oferta modernizacji i rozbudowy mieszalni

Konieczność ciągłego rozwoju skłania przetwórców tworzyw sztucznych do poszukiwania coraz to wydajniejszych technologii produkcji, jednocześnie optymalnych pod względem wielkości inwestycji.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku firma PENTA oferuje kompleksową obsługę w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejących instalacji mieszalnikowych innych producentów.
Z wielu przyczyn mieszalnie budowane wiele lat temu mogą dziś nie spełniać swoich funkcji a oferowane prze nie parametry produkcji nie są w stanie sprostać wymaganiom jakie stwarza konkurencja na rynku.   Niektóre podstawowe problemy to:

 • Zbyt niska wydajność instalacji mieszalnikowej
 • Przestarzały system sterowania
 • Ręczne dozowanie i naważanie surowców
 • Obecność „wąskiego gardła” w instalacji ograniczającego przepustowość całego systemu
 • Nie wystarczająca dokładność automatycznego naważania i dozowania oraz kłopoty z zagwarantowaniem stałości receptury
 • Kłopoty z utrzymaniem stabilnej jakości i homogeniczności mieszanki
 • Ograniczenia technologiczne związane z możliwością wprowadzania nowych, specjalistycznych receptur
 • Duże straty materiału na pneumatycznych liniach przesyłowych, niska sprawność systemu pneumatycznego i pulsacyjnych filtrów pneumatycznych, wysokie koszty eksploatacji.
 • Kłopotliwe czyszczenie mieszalników, trudności przy zmianie receptury.
 • Nie spełnianie norm bezpieczeństwa i przeciwwybuchowych ATEX

Dzięki wieloletniej obecności na rynku i zdobytemu doświadczeniu w projektowaniu mieszalni firma PENTA posiada dogłębną znajomość rozwiązań technicznych mieszalni stosowanych obecnie jak i wiele lat temu w tym także przez firmy konkurencyjne.
Wiedza ta pozwala na szybkie rozpoznanie słabych punktów istniejącej instalacji oraz ocenę możliwości zaimplementowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w miejsce tych przestarzałych i niewydajnych. Dzięki temu wiele z ww. problemów można rozwiązać przy stosunkowo niskim nakładzie inwestycyjnym. W ramach rozbudowy i modernizacji mieszalni firma PENTA oferuje następujące usługi:

 • Rozbudowa i automatyzacja systemów składowania surowców
 • Rozbudowa i modernizacja systemów transportu pneumatycznego i filtrowania powietrza
 • Rozbudowa i automatyzacja systemów naważania i dozowania materiałów do mieszalników
 • Zwiększenie dokładności dozowania i naważania
 • Rozbudowa istniejącego systemu o dodatkowe mieszalniki w celu zwiększania wydajności
 • Rozbudowa i modernizacja systemu składowania i transportu Dry-Blendu w celu zasilania wytłaczarek
 • Modernizacja systemów sterowania i nadzoru z systemem kontroli jakości.
 • Podnoszenie standardów bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przeciwwybuchowe ATEX.

Wszystkie projekty PENTA są indywidualnie dopasowywane pod konkretne potrzeby Klienta.


Copyright © 2018 by IPM