LINIE DO PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH
Z NIESORTOWANYCH ODPADÓW POLIOLEFINOWYCH

System ROTEAX firmy PLAXTECH jest najbardziej innowacyjną i unikalną technologią produkcji palet transportowych z niesortowanych (zmieszanych) odpadów poliolefinowych (PE, HDPE, LDPE, LLDPE, PP itp...).

Korzyści z zastosowania technologii ROTEAX:

Unikalną cechą charakterystyczną technologii ROTEAX jest to, że proces produkcji palet odbywa się bezpośrednio ze zmieszanych i zmielonych odpadów pololefinowych (PE, HDPE, LDPE, LLDPE, PP itp..), bez przechodzenia etapu regranulacji. Do procesu można używać odpady niskiej jakości, gdzie dopuszczalne są nawet małe ilości rożnego rodzaju zmielonych wtrąceń jak np. papier, drewno, folia aluminiowa (np. Tetra Pak®). Ważną cechą tej technologii jest to, że proces formowania prowadzony jest przy niskim ciśnieniu.

Technologia ROTEAX daje następujące korzyści:
 • Możliwość stosowania zmieszanych (heterogenicznych) odpadów pololefinowych o niskiej jakości;
 • Łatwo dostępny surowiec - odpady pololefinowe to ok 50% odpadów tworzyw sztucznych;
 • Niski koszt pozyskania surowców odpadowych;
 • Niski koszt form oraz duża trwałość form i maszyny dzięki procesowi niskociśnieniowemu;
 • Wysoka odporność palet na uderzenia dzięki produkcji przy niskim ciśnieniu;
 • Małe zużycie energii;
 • Bardzo niskie koszty produkcji;
 • Znacznie mniejsza degradacja tworzywa niż w procesach recyklingu z regranulacją;
 • Palety posiadają bardzo dobry stosunek ceny do jakości;
 • Wysoka wydajność do 1500 kg/h, tj. 60 - 90 palet na godzinę;
 • Wysoka elastyczność produkcji - możliwość produkcji do 4 różnych wyrobów jednocześnie;
 • Unikalna, innowacyjna i opatentowana technologia, dobrze sprawdzona w praktyce.

Technologia ROTEAX

Technologia ROTEAX opracowana przez zespół badawczy PLAXTECH jest wynikiem wielu lat prac badawczych, projektowych i konstrukcyjnych i opiera się na gruntownie sprawdzonym know-how. Technologia ta wykorzystuje heterogeniczne, poliolefinowe tworzywa sztuczne HDPE, MDPE, LDPE, LLDPE i PP pochodzące z odpadów w różnej postaci i o szerokim zakresie parametrów przetwórczych. W wyniku doskonałej homogenizacji tworzywa oraz technologii wtrysku niskociśnieniowego z grzanymi kanałami otrzymuje się palety o wysokiej jakości.

Dzięki technologii wtrysku niskociśnieniowego udało się uzyskać niskie zużycie energii potrzebnej do realizacji jednego cyklu. Jednocześnie niskie siły występujące w trakcie procesu powoduję niskie zużycie elementów maszyny i form. Konstrukcja form jest uproszczona a ich budowa jest tańsza.

Zastosowanie układu uplastyczniającego z podwójnym odgazowaniem o charakterystyce zbliżonej do tej jaką stosuje się w wytłaczarkach do regranulacji zapewnia perfekcyjne odgazowanie i wymieszanie materiału, jakie nie jest możliwe w przypadku tradycyjnych wtryskarek. Dzięki temu maszyna może być zasilana materiałami odpadowymi o szerokim rozrzucie parametrów przetwórczych i bez poddawania ich wcześniejszej regranulacji.

Wysoka wydajność na poziomie 1500 kg/h w połączeniu z układem karuzelowym mocowania 4 form oraz robotem do automatycznego rozładunku palet pozwala na uzyskanie bardzo dużej wydajności produkcji - do 60 palet o wadze 25 kg w ciągu godziny. Jednocześnie możliwość zastosowania 4 różnych form pozwala na jednoczesną produkcję 4 rodzajów palet.Główne cechy systemu ROTEAX:


 1. INNOWACYJNY ponieważ jest ekologicznym procesem stworzonym z myślą o gospodarce recyrkulacyjnej, który nie wykorzystuje surowców pozyskiwanych z zasobów naturalnych i który pozwala na wytwarzanie palet przyjaznych dla środowiska, w pełni zawracalnych w ramach tego samego procesu, przy niskim zużyciu energii i przy kosztach produkcji dwukrotnie niższych w stosunku do tradycyjnych metod.
 2. UNIKALNY ponieważ jest to pierwszy na rynku system, który przekształca heterogeniczne tj. niejednorodne odpady tworzyw sztucznych w palety wysokiej jakości z pominięciem etapu regranulacji.
 3. KOMPLETNY ponieważ jest to projekt realizowany pod klucz zawierający maszynę, technologię, know-how, serwis, wsparcie konsultantów oraz badania i projektowanie nowych rodzajów palet.
 4. PRZETESTOWANY w masowej produkjci różnego rodzaju palet.
 5. NIEZAWODNY ponieważ zawiera sprawdzone rozwiązania poprzedzone wieloma latami prac projektowych i badawczych.
 6. WYDAJNY ponieważ gwarantuje dużą produkcję palet przy niskim zużyciu energii.
 7. ELASTYCZNY ponieważ zapewnia możliwość jednoczesnego wytwarzania 4 różnych rodzajów palet.
 8. PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA ponieważ pozwala na zawracanie trudnych do przetworzenia, heterogenicznych odpadów oraz produkcję w 100% recyklowanych palet.
 9. KONKURENCYJNY : dzięki Plaxtech można wytwarzać produkty wysokiej jakości z dużą wydajnością po bardzo konkurencyjnych cenach.
Produkt 100% EKOLOGICZNY

System firmy PLAXTECH, stosowany w procesach produkcyjnych do produkcji nowych ekologicznych palet, pozwala na stosowanie heterogenicznych odpadów tworzyw poliolefinowych, przy niskich kosztach pozyskania surowców, niemożliwych do zastosowania w tradycyjnych procesach przetwórczych.

Dzięki zastosowaniu systemu PLAXTECH produkcja staje się w 100% ekologiczna, ponieważ powstaje zamknięty proces gospodarki recyrkulacyjnej.

W konsekwencji:

 • brak konieczności stosowania nowych materiałów;
 • nie generuje odpadów - produkt w 100% zawracalny;
 • zmniejszone zużycie energii;
 • proces zrównoważony ekologicznie;
 • palety w 100% ekologiczne.


Wyroby produkowane w technologii ROTEAX

Głównym produktem wytwarzanym w technologii ROTEAX są palety transportowe. Poza paletami można produkować następujące wyroby:

 • opakowania przemysłowe do transportu towarów;
 • elementy dla budownictwa;
 • produkty dla inżynierii drogowej;
 • produkty ogrodnicze;
 • bariery drogowe i kolejowe (bariery dźwiękochłonne);
 • elemnty placów zabaw i urządzenia do zabawy;
 • nawierzchnia zewnętrzna;
 • pojemniki na odpady i kosze na śmieci;
 • produkty dla szkółek ogrodniczych;

ROTEAX - parametry techniczne


Rozmiar formy „A”:     1500 x 1500 x 1200/700 mm
Rozmiar formy „B”:     1500 x 1500 x 700/200 mm

Masa formy:                  do 10.000 kg

Wymiary produktu:
- Szerokość:                   1200 mm
- Długość:                       1200 mm
- Wysokość:                    700 / 200 mm


Powyższe parametry są orientacyjne. Każda maszyna w technologii ROTEAX jest wykonywana na indywidualne zamówienie i jest dopasowana do specyficznych wymagań danego produktu.

ROTEAX - maszyny opracowane z myślą o wieloletniej ekspoatacji

Maszyny ROTEAX firmy PLAXTECH zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką trwałość wynoszącą 6 milionów cykli bez konieczności dokonywania regeneracji podzespołów. Materiały i komponenty użyte do budowy maszyny zostały przeanalizowane indywidualnie w celu oceny ich cyklu życia, trwałości i zużycia oraz poziomu niezbędnej konserwacji.

Maszyna jest zaprojektowana tak aby móc pracować przez 7200 godzin pracy rocznie co odpowiada liczbie ok. 500 000 cykli rocznie.
Specjalnie opracowane oprogramowanie zapewnia możliwość oceny wydajności godzinowej, dziennej lub miesięcznej, a także stanu przeprowadzonej konserwacji (zarówno zwykłej jak i dodatkowej), zgodnie z wybranym programem konserwacji.
PLAXTECH zapewni swoim klientom pomoc on-line, zarówno w zakresie bieżących usług serwisowych jak i w przypadku awarii, a także w zakresie szkolenia personelu oraz w przypadku ewentualnych aktualizacji technologicznych procesu.

Artykuły w pracie branżowej:

Artykuł w PLASTIME MAGAZINE pt. "ROTEAX - Technologia wysokowydajnej produkcji tworzywowych palet transportowych ze zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych." kliknij


Copyright © 2018 by IPM