URZĄDZENIA DO MIELENIA KAUCZUKU DO PRODUKCJI OPON

 

Linie do mielenia i homogenizacji kauczuku naturalnego i syntetycznego do zasilania mikserów zamkniętych.

Firma PREVIERO dostarcza pełną gamę rozwiązań umożliwiających automatyzację procesów podawania kauczuku do linii mikserowych zakładów produkcji opon. Linie do granulacji kauczuku PREVIERO są w stanie przetwarzać bez wstępnej obróbki bloki kauczuku syntetycznego o wadze 25-30 kg oraz kauczuku naturalnego o wadze nawet 110 kg. Jeśli to konieczne, w procesie mielenia kauczuku mogą być dodawane proszki lub ciecze antyadhezyjne zapobiegające sklejaniu się granylatu. Produkt jest następnie przenoszony do obrotowych mikserów – tzw. blenderów - które uśredniają wielkość ziarna granulatu i jednocześnie pełnią rolę bufora magazynującego. Gotowy granulat jest następnie ważony automatycznie podawany do miksera.

W nowoczesnych procesach przetwórstwa gumy fundamentalnym warunkiem otrzymania wysokiej jakości wyrobu gotowego jest utrzymanie stabilnych parametrów materiałów wsadowych. W szczególności przypadku kauczuku naturalnego, często pochodzącego od różnych dostawców, parametry te mogą ulegać istotnym wahaniom. Dzięki zastosowaniu linii do granulacji i homogenizacji kauczuku firmy PREVIERO możliwe jest uzyskanie materiału o stabilnych parametrach.

Zalety:

  • automatyzacja załadunku kauczuku do miksera zamkniętego,
  • precyzyjne naważanie kauczuku,
  • optymalizacja cyklu pracy miksera przez poprawę stopnia wypełnienia komory miksera oraz zmniejszenie zużycia energii w procesie mieszania.

Copyright © 2018 by IPM