MŁYNY DO KAUCZUKU DO INSTALACJI
KOMPANDOWANIA MIESZANEK GUMOWYCH W TRYBIE CIĄGŁYM

Produkcja mieszanek gumowych w trybie ciągłym na wytłaczarkach dwuślimakowych współbieżnych wymaga podawania kauczuku w formie zmielonej (zobacz: kompandowanie mieszanek gumowych).

Zmielenie kauczuku i otrzymanie granulatu o odpowiedniej, jednorodnej wielkości ziarna zachowującego cechy materiału tzw. „free flowing” jest konieczne do automatyzacji procesu podawania kauczuku, umożliwia zastosowanie transportu pneumatycznego i ślimakowego oraz jest niezbędne do realizacji grawimetrycznego dozowania.

Firma PREVIERO dostarcza pełną gamę urządzeń umożliwiających rozdrabnianie i automatyzację podawania kauczuku w liniach do kompandowania mieszanek gumowych na wytłaczarkach dwuślimakowych współbieżnych. Szczególną uwagę poświęcono pełnej automatyzacji systemu oraz szybkości i łatwości, z jaką można zmienić przerabiany kauczuk. Wystarczy, że bloki kauczuku zostaną załadowane na taśmociąg i dalej już są automatycznie rozdrabniane do postaci granulek o oczekiwanych rozmiarach. Zgodnie z charakterystyką procesu i specyfikacją kauczuku możemy uzupełnić linię o dodatkową gilotynę do cięcia wstępnego, dozowniki środka antyadhezyjnego w płynie lub proszku oraz system automatycznego transportu do leja zasypowego dozownika grawimetrycznego linii do kompandowania.

Zalety:

  • pełna automatyzacja podawania zmielonego kauczuku,
  • możliwość mielenie kauczuku z wysoką wydajnością,
  • samooczyszczające się zbiorniki buforowe instalacji zasilania linii do kompandowania,
  • zdolność do obróbki lepkich i miękkich kauczuków,
  • możliwość automatycznego dopasowywania wydajności granulacji do zapotrzebowania wytłaczarki.

 


Copyright © 2018 by IPM