GRANULATORY DO MIESZANEK GUMOWYCH

Taśmy mieszanki gumowej wychodzącej z chłodziarki Batch-Off mają często zbyt duże rozmiary by mogły być użyte do zasalania wytłaczarek jednoślimakowych. PREVIERO dostarcza rozwiązania umożliwiające mielenie taśm mieszanek gumowych i zasilanie wytłaczarek mieszanką gumową w postaci granulatu.

Jeśli to konieczne, w procesie mielenia mieszanek szczególnie kleistych dodaje się proszki zapobiegające przywieraniu, a ich nadwyżkę odzyskuje się za pomocą sita, systemu wyciągowego i filtrów. Produkt jest następnie przenoszony do obrotowych mikserów – tzw. blenderów - które uśredniają wielkość ziarna granulatu. Za młynem mogą być instalowane systemy magazynowania, ważenia i pakowania gotowego granulatu. Dostępne są także systemy podawania w linii.

Producenci technicznych wyrobów gumowych korzystają z tego rodzaju instalacji, ponieważ zapewniają niezawodne zasilanie wytłaczarek. Wielkość linii mogą być dopasowywane do wymagań danego procesu produkcyjnego.

Zalety::

  • Prostota instalacji i możliwość zasilania zarówno w systemie in-line, jak i off-line
  • Mieszanie zmielonego materiału w celu uzyskania jednolitych właściwości
  • Kontrola temperatury w procesie mielenia
  • Tryb automatyczny


Copyright © 2018 by IPM