SYSTEMY STEROWANIA

Firma PREVIERO realizuje kompletne instalacje granulacji kauczuku włącznie z systemami sterowania i dedykowanym oprogramowaniem. System nadzorujący linią posiada m.in. następujące funkcje:

  • Ustawianie i kontrola wszystkich parametrów procesu.
  • Informacja o statusie wszytskich urządzeń linii.
  • Rejestracja danych procesowych.


Copyright © 2018 by IPM