Linie do czyszczenia i separacji na sucho

W oparciu o swoje wieloletnie doświadczenia SOREMA opracowała innowacyjną technologię do obróbki, czyszczenia i separacji materiałów z tworzyw sztucznych bez użycia wody. Ten proces jest znany jako czyszczenie i separacja na sucho. Będąca elementem linii i zgłoszona do patentu specjalna wirówka przeznaczona do pracy na sucho została początkowo zaprojektowana do usuwania etykiet rękawowych podczas recyklingu butelek PET. Natomiast w połączeniu z separatorem aerodynamicznym i innymi urządzeniami pozwala uzyskać bardzo wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń z powierzchni innych wyrobów z tworzyw sztucznych bez użycia wody.

Systemy czyszczenia na sucho są szczególnie ważne w przypadku materiałów, których końcowe zastosowanie nie pozwala na obecność wody. Systemy te mogą być instalowane również w celu wstępnej obróbki zmieszanych plastikowych butelek i opakowań sztywnych i pozwalają uzyskać doskonałą separację lekkich i ciężkich materiałów oraz zanieczyszczeń. Ważnym zastosowaniem czyszczenia na sucho jest usuwanie etykiet termokurczliwych, które po zmieleniu opakowań stanowią lekką frakcję łatwą do oddzielenia metodą aerodynamiczną i są jednocześnie trudne do oddzielenia mtetodą flotacyjną z użyciem wody.

Usuwanie etykiet termokurczliwych - technologia SOREMA LABEL REMOVAL

Ze względu na coraz częstsze stosowanie rękawowych etykiet termokurczliwych proces czyszczenia na sucho jest obecnie bardzo istotnym elementem linii do recyklingu butelek i opakowań w nie wyposażonych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych etykiet przyklejanych, nowe etykiety termokurczliwe są dociskane do powierzchni opakowania za pomocą ciepła i idealnie przylegają do butelki o nieregularnym kształcie. Etykieta jest utworzona z jednego elementu i nie posiada strefy łączenia co czyni ją atrakcyjniejszą i zwiększa możliwości marketingowe.

Etykiety rękawowe są zazwyczaj wykonane z PVC lub PETG i podczas procesu separacji flotacyjnej toną razem z PET z opakowania. Ich obecność może zatem powodować poważne problemy z zanieczyszczeniem wynikowego płatka PET, zaburzając funkcjonowanie całego procesu. Obecnie butelki PET z etykietami termokurczliwymi stanowią tylko 5% rynku niemniej jednak ich rosnące zastosowanie powoduje coraz większe trudności w recyklingu butelek w nie wyposażonych.

Zgłoszona do opatentowania jednostka SOREMA LABEL REMOVAL stanowi doskonałe rozwiązanie tego problemu i pozwala na znaczne obniżenie kosztów procesu i zwiększenie wydajności. Zainstalowanie modułu SOREMA LABEL REMOVAL zmniejsza zużycie maszyny i zanieczyszczeń w gotowym wyrobie.


Copyright © 2018 by IPM