Linie do recyklingu Big-bag

Kolejne interesujące zastosowanie w dziedzinie recyklingu tworzyw sztucznych dotyczy odzysku dużych worków, w PP. Zasób ten nie został jeszcze w pełni wykorzystany z powodu szeregu trudności napotkanych podczas procesu recyklingu. Główny problem dotyczy prawidłowej analizy obecnych zanieczyszczeń, podobnie jak w przypadku włókien.

W rzeczywistości, poza ich bardziej powszechnym zastosowaniem do przechowywania materiałów obojętnych, duże worki są również szeroko stosowane w różnych środowiskach przemysłowych. W szczególności ich zastosowanie jest szeroko rozpowszechnione w sektorze spożywczym i rolnym (do cukru, mąki i innych produktów), ale także w przemyśle chemicznym, w którym istnieje duże ryzyko zanieczyszczenia toksycznymi lub niebezpiecznymi związkami.

Od kilku lat SOREMA testuje określone rodzaje toreb plastikowych podawanych przez zakład recyklingu we współpracy z organami przemysłowymi. Dzięki tak długiemu doświadczeniu SOREMA jest teraz w stanie zaoferować swoim klientom najbardziej odpowiednie rozwiązania dla ich potrzeb w zakresie przetwarzania tych odpadów.

SOREMA gwarantuje rozwój systemu o wysokiej wydajności. Oczywiste jest, że wspomniana wcześniej możliwość stwierdzenia obecności toksycznych zanieczyszczeń w workach ma silny wpływ na proces oczyszczania ścieków.

Obecność tego zakładu za linią recyklingu musi zatem być koniecznie przewidziana i wymaga odpowiedniego planowania. Duże worki, powszechnie znane jako Big Bag, a także zwane workami Raffia lub FIBC (od angielskiego akronimu „elastyczne pośrednie pojemniki luzem”), są wykonane z tkaniny zaprojektowanej tak, aby umożliwić przechowywanie suchych, organicznych lub nieorganicznych produktów i granulatów w plastiku. Zazwyczaj są one wytwarzane przy użyciu plecionego polipropylenu.

Ich średnica wynosi zwykle około 110 cm i mają zmienną wysokość od 100 do 200 cm. Wykorzystanie dużych worków rozpoczęło się w latach 40. XX wieku, kiedy były one wykonane z PVC i stosowane głównie w przemyśle gumowym. W latach 60. materiał, z którego zostały wyprodukowane, został zastąpiony polipropylenem (PP), którego zastosowanie rozszerzono na kilka dziedzin.

Chociaż torby Raffia są głównie używane do transportu i przechowywania, ostatnio znalazły również zastosowanie w tworzeniu barier przeciwpowodziowych. Wykorzystanie Big Bagów znacznie wzrosło w ostatnich latach. Szacuje się, że na całym świecie zużywa się około 250 milionów ton worków rocznie do transportu i przechowywania. Obecnie badamy produkcję dużych worków odpowiednich również do transportu produktów płynnych.

Duża ilość używanych FIBC jest ważnym wskaźnikiem możliwości, jakie oferuje ten rynek.


Copyright © 2018 by IPM