Linie do recyklingu akumulatorów samochodowych

Recykling akumulatorów samochodowych umożliwia odzysk dużych ilości ołowiu i tworzyw sztucznych. Możliwość odzyskania cennych surowców - ołowiu i gatunkowego PP - powoduje rosnące zainteresowanie recyklingiem akumulatorów w branży recyklingowej.

SOREMA zaprojektowała linie myjące specjalnie do recyklingu akumulatorów samochodowych, które umożliwiają odzysk gatunkowego PP (polipropylenu) ze zużytych akumulatorów.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu SOREMA oferuje aktualnie najbardziej zaawansowane i wydajne technologie recyklingu tworzyw sztucznych z akumulatorów co pozwala uzyskać surowce o dużej wartości, które mogą być użyte do produkcji nowych akumulatorów zgodnie z koncepcją gospodarki cyrkularnej o zamkniętym obiegu surowców.

Recykling akumulatorów obejmuje etapy mielenia, neutralizacji kwasów i oddzielania tworzyw od ołowiu. Obecność tlenków ołowiu i kwasu siarkowego - dwóch toksycznych substancji - sprawia, że proces jest trudny i wymaga specjalistycznych urządzeń.

Szacuje się, że w samych tylko Stanach Zjednoczonych co roku wymienia się 100 mln akumulatorów samochodowych. Spośród nich około 99% podlega recyklingowi. Również dyrektywa UE z 2006 r., dotycząca wszystkich rodzajów akumulatorów, nakłada obowiązek osiągnięcia do 2016 r. dwóch celów: realizacja odzysku co najmniej 45% wszystkich zużytych akumulatorów i recykling co najmniej 50 % z nich.


Copyright © 2018 by IPM