Linie do recyklingu butelek PET

Butelki PET pochodzące ze zbiórki odpadów są niewątpliwie jednym z głównych i najcenniejszych odpadów na rynku recyklingu. Odzyskany r-PET może być stosowany w wielu różnych aplikacjach końcowych a proces recyklingu cechuje się dużą rentownością.
Jakość zebranych butelek PET może się znacznie różnić w zależności od kraju, a nawet w tym samym kraju. Ponadto w niektórych przypadkach odzyskany materiał może być niskiej jakości. Z tego powodu ważne jest ciągłe aktualizowanie nowych technologii i rozwiązań w zakresie recyklingu PET, tak aby odpowiednio przetwarzać nawet materiały o większym stopniu zanieczyszczenia, uzyskując gotowy produkt o najlepszej możliwej jakości.
Dzięki doświadczeniu w recyklingu butelek PET, SOREMA jest w stanie zaoferować swoim klientom najodpowiedniejsze rozwiązania techniczne i zaawansowane technologie, zapewniając spersonalizowane rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta i rynku, znajdującego się w ciągłej ewolucji.

SOREMA zainstalowała setki linii do recyklingu PET na całym świecie, zdobywając ogromne doświadczenie w tym zakresie. Dzięki temu nasi klienci mogą korzystać z wysokowydajnych technologii i uznanego know-how, zapewniając produkcję wysokiej jakości płatków r-PET.
Dzięki długiemu i pozytywnemu doświadczeniu w recyklingu PET, SOREMA jest w stanie zaoferować najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, zapewniając elastyczne linie do recyklingu PET „pod klucz” i możliwość wyboru z szerokiej gamy mocy produkcyjnych (o wydajności od 500 do 9000 kg / h).
Obecnie SOREMA, z setkami zainstalowanych linii recyklingu PET na całym świecie, posiada największą część rynku recyklingu PET. Ponad 2 miliony ton rocznie butelek PET jest poddawanych przeróbce na liniach do recyklingu PET, produkcji SOREMA.

Dzięki specyficznym i dokładnym systemom SOREMA, właściwości płatków r-PET powstających w zakładach recyklingu butelek PET na liniach SOREMA są bardzo podobne do właściwości pierwotnego PET. Linie SOREMA do recyklingu butelek PET mogą wyeliminować wiele zanieczyszczeń już na wczesnych etapach procesu, zapewniając dłuższą żywotność i wyższą odporność na zużycie maszyn oraz zwiększając wydajność i efektywność całego procesu.

Zastosowania finalne:


Płatki r-PET w procesie „od butelki do butelki” (BtoB):
płatki muszą spełniać normy wymagane dla opakowań do żywności

Płatki r-PET do produktów termoformowanych: płatki muszą spełniać normy wymagane dla opakowań do żywności

Płatki r-PET do produkcji folii

Płatki r-PET do produkcji płyt

Płatki r-PET do włókien

Płatki r-PET do taśm bandujących

Copyright © 2018 by IPM