Linie do recyklingu butelek i pojemników HDPE-PP

Podobnie jak w przypadku butelek PET, również recykling butelek, pojemników i produktów termoformowanych z HDPE i PP jest szczególnie interesującym procesem i stanowi ważny udział w rynku. Możliwe jest uzyskanie szerokiej gamy produktów końcowych, z których mogą pochodzić znaczne korzyści ekonomiczne. Podobnie jak w przypadku PET, jakość i warunki zbieranych odpadów HDPE i PP mogą się znacznie różnić. Ponadto w wielu przypadkach jakość zebranego materiału jest niska. Konieczne jest zatem ciągłe unowocześnianie technologii recyklingu HDPE, proponowanie nowych rozwiązań w zakresie odpowiedniego przetwarzania najtrudniejszych i najbardziej zanieczyszczonych materiałów oraz uzyskiwanie produktu wysokiej jakości. Wieloletnie doświadczenie SOREMA w dziedzinie recyklingu jest gwarancją jego zdolności do oferowania klientom niestandardowych rozwiązań, wykorzystujących najnowocześniejsze technologie. SOREMA jest w stanie w każdej chwili odpowiedzieć na stale zmieniające się potrzeby klientów i rynku, a także na zmiany jakości materiału wyjściowego. W przypadku niektórych konkretnych projektów SOREMA może oferować rozwiązania „pod klucz” i oferować opcjonalne usługi inżynieryjne, które obejmują na przykład oczyszczanie ścieków.

Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie w recyklingu HDPE, SOREMA może polegać na najlepszych technologiach i potwierdzonej wiedzy, uzyskując wysokiej jakości płatki r-HDPE. Większość najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń jest eliminowana na wczesnych etapach procesu recyklingu HDPE. Dzięki dokładnym i wydajnym systemom wstępnego mycia opracowanych przez SOREMA, płatki r-HDPE uzyskane na instalacji SOREMA mają właściwości porównywalne z nowym granulatem HDPE.

Procesy mycia HDPE i PET są dość podobne. Dzięki temu SOREMA może realizować zarówno linie dedykowane wyłącznie do obróbki HDPE-PP, jak i linie do zintegrowanego przetwarzania HDPE-PP i PET. Niektóre urządzenia zainstalowane na liniach mogą się różnić w zależności od rodzaju przetwarzanego materiału.

Zastosowania finalne:

SOREMA może pochwalić się największym udziałem w rynku recyklingu PET i HDPE, będąc jedną z pierwszych grup zajmujących się tym procesem. Obecnie SOREMA jest w stanie zagwarantować osiągnięcie wysokiej jakości i stałego produktu końcowego poprzez obróbkę ponad 2 000 000 ton butelek HDPE i PET rocznie, aby wyprodukować płatki idealnie dostosowane do takich zastosowań, jak:


Płatki r-HDPE w procesie od butelki do butelki (BtoB): płatki muszą spełniać normy wymagane dla opakowań do żywności

Płatki r-HDPE do folii i płyt

Płatki r-HDPE do rur

Copyright © 2018 by IPM