Linie do recyklingu części samochodowych z tworzyw sztucznych

Dzięki obecnym dyrektywom UE duża ilość tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów samochodowych jest teraz przekazywana do recyklingu i stanowią one bardzo dobre źródło surowców wtórnych wysokiej jakości. Dzięki zaawansowanym technologiom recyklingu SOREMA materiały te mogą być przywrócone do obiegu w ramach gospodarki recyrkulacyjnej.

SOREMA dostarcza najnowocześniejsze i dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu SOREMA projektuje wyspecjalizowane instalacje umożliwiające przetwarzanie wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów samochodowych, takich jak:

  • zderzaki - procesy mycia na gorąco i / lub na zimno opracowane przez SOREMA umożliwiają obróbkę tych elementów i obejmują specjalny proces usuwania lakieru samochodowego
  • akumulatory - kompletne linie do recyklingu tworzyw sztucznych z rozbiórki akumulatorów ołowiowych (szczegóły: kliknij)
  • zbiorniki i baki z tworzyw sztucznych
  • tapicerka z tworzyw sztucznych
  • światła
  • zmieszane tworzywo sztuczne

Znaczenie recyklingu materiałów pochodzących z pojazdów uwidacznia rosnąca liczba podmiotów zajmujących się tą działalnością. W ostatnim czasie sami producenci samochodów, oprócz wykorzystywania w swoich samochodach materiałów pochodzących z recyklingu, weszli również do sektora recyklingu.

Tylko w Stanach Zjednoczonych każdego roku utylizuje się od 12 do 15 milionów pojazdów, co stanowi ważne źródło materiałów o wysokiej wartości dodanej. W 2000 r. Wydano dyrektywę UE, na podstawie której zwiększono minimalny udział procentowy masy samochodu która musi zostać poddana recyklingowi.

Biorąc pod uwagę fakt, że większość elementów metalowych samochodów obecnie jest już recyklowana, europejska dyrektywa faktycznie spowodowała konieczność zwiększenia stopnia recyklingu materiałów polimerowych. W rzeczywistości elementy plastikowe stanowią nawet około 50% objętości całego samochodu.

Ich szerokie zastosowanie wynika z wysokiej wytrzymałości i trwałości tworzyw sztucznych w połączeniu z niską wagą. Ta ostatnia cecha jest szczególnie ważna w przypadku samochodów, ponieważ pozwala również na zmniejszenie zużycia paliwa.

Najbardziej rozpowszechnionymi tworzywami sztucznymi w samochodach są: PU (poliuretan), który stanowi około 19% masy wszystkich tworzyw sztucznych; PP (polipropylen) 15% masy; PE (polietylen) 11% masy; poliester 11% masy; PVC (polichlorek winylu) 8% masy i ABS (acetonitryl-butadien-styren) 6% masy.

Ze wszystkich elementów samochodu wykonywanych z tworzyw sztucznych do największych należą zderzaki wykonywane z PP. Inne tworzywowe elementy to deska rozdzielcza z PP, światła, zwykle wykonane z PMMA, pasy bezpieczeństwa (NYLON PA), airbag, elementy tapicerki czy uchwyty na kubki.


Copyright © 2018 by IPM