Linie do recyklingu folii – odpady pokonsumenckie

Głównym źródłem materiału wyjściowego - różnego rodzaju folii pod względem objętości są odpady pokonsumenckie. Jakość folii pokonsumenckiej dostępnej na rynku może się znacznie różnić i zależy głównie od przyjętych systemów zbiórki i sortowania wstępnego. Zebrany materiał może mieć różny stopień wilgotności i zanieczyszczenia; ponadto folia pochodząca z odpadów ma często różne formy geometryczne i o różnym stopniu sprasowania.

Zanieczyszczenia obecne w folii pokonsumenckiej, które mają zostać wyeliminowane w procesie recyklingu, składają się głównie z materii organicznej, a także innych materiałów opakowaniowych, w tym polimerów jak PP czy laminaty wielowarstwowe. Te ostatnie są wykonane z różnych rodzajów materiałów i często zawierają również elementy metalowe. Ich właściwe przetwarzanie wymaga obecności sekcji sortującej zainstalowanej przed główną instalacją myjącą.

Folia PE jest szeroko stosowana w branży opakowań, w tym do produkcji pojemników na wiele powszechnie używanych towarów. Folie PE jest stosowana do owijania i przechowywania żywności, do produkcji worków na śmieci i torebek na zakupy. Dzięki zaawansowanej technologii i systemom automatycznej identyfikacji i separacji linie do recyklingu SOREMA umożliwiają oddzielanie metali, frakcji wielowarstwowych i PP, które zanieczyszczają materiał wsadowy. Obecność materiału innego niż odzyskany może w rzeczywistości znacznie obniżyć jakość produktu końcowego.

SOREMA dostarczyła i uruchomiła już ponad 400 linii recyklingu na całym świecie. Mając na swoim koncie najbardziej innowacyjne technologie w tej dziedzinie firma posiada dogłębną i potwierdzoną doświadczeniem wiedzę na temat procesu mycia folii pokonsumenckiej zarówno jeśli chodzi o systemy mycia na gorąco jaki i na zimno.

Technologie SOREMA umożliwiają realizację celu jakim jest maksymalizacja wartości materiału wsadowego pochodzącego głównie ze zbiórki odpadów. Na odpowiednio zaprojektowanych liniach SOREMA można przerabiać każdy rodzaj folii pokonsumenckiej, uzyskując płatek czystej folii, nadający się do bezpośredniego procesu regranulacji samodzielnie lub w mieszaninie z innymi materiałami. Wysoka jakość uzyskanych surowców wtórnych pozwala na ich stosowanie nawet w najbardziej wymagających aplikacjach rozdmuchowych.

Pierwszy etap procesu recyklingu folii polega na uzyskaniu stałego natężenia przepływu odpadów podawanych do szredera. Po rozdrobnieniu odpadów w szrederze następuje mycie wstępne i odprowadzanie ciężkich zanieczyszczeń poprzez obróbkę na sitach wibracyjnych i w wannach flotacyjnych. Ta operacja istotnie zmniejsza zużycie dalszych maszyn.

Wstępnie rozdrobniona folia przesyłana jest do mielenia na mokro a następnie do wirówek, gdzie oddzielana jest brudna woda oraz pozostałe drobne zanieczyszczenia. Materiał jest dalej kierowany do kolejnych zbiorników z wodą, gdzie dzięki mieszaniu realizowana jest kolejna faza mycia płatka foliowego. Po drugiej fazie mycia następuje końcowy etap wirowania w celu usunięcia drobniejszych zanieczyszczeń i resztek wody. Aby dodatkowo wyeliminować wilgoć stosuje się suszenie termiczne gorącym powietrzem.

Aby ułatwić zarządzanie skomplikowaną i rozbudowaną instalacją linie do recyklingu SOREMA są wyposażane w scentralizowany system sterowania. Na życzenie klienta SOREMA dostarcza również instalacje do podczyszczania wody i oczyszczalnie ścieków.

Artykuły w prasie branżowej

 

Artykuł pt. "PPHU ANNA Recykling: linia odzysku folii Film-to-Film" kliknij


Copyright © 2018 by IPM