Linie do recyklingu folii - odpady poprodukcyjne i marketowe

Recykling folii z odpadów poprodukcyjnych i marketowych to ważny sektor rynku recyklingu folii z tworzyw sztucznych. Mimo, że ze względu na sposób zbiórki tych odpadów materiały te zawierają mniejsze ilości zanieczyszczeń niż odpady pokonsumpcyjne, to właściwości zanieczyszczeń, głównie papier i materia organiczna, zwiększają złożoność procesów prania i suszenia.

Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu SOREMA jest w stanie zagwarantować maksymalne oczyszczenie odpadów folii poprodukcyjnej i marketowej, stosując dwuetapowy proces mycia na gorąco i na zimno. Dzięki takiej konstrukcji linii można skutecznie wyeliminować duże ilości najbardziej złożonych zanieczyszczeń i jednocześnie obniżyć zużycie samych maszyn. Linie SOREMA są w stanie przetwarzać szeroką gamę materiałów i mogą osiągać wydajność produkcyjną 3000 kg / h.

Uzyskany na liniach SOREMA r-PE spełnia najwyższe standardy jakości i może być ponownie użyty do rozdmuchu folii.

Pierwszy etap procesu recyklingu folii polega na uzyskaniu stałego natężenia przepływu odpadów podawanych do szredera. Po rozdrobnieniu odpadów w szrederze następuje mycie wstępne i odprowadzanie ciężkich zanieczyszczeń poprzez obróbkę na sitach wibracyjnych i w wannach flotacyjnych. Ta operacja istotnie zmniejsza zużycie dalszych maszyn.

Wstępnie rozdrobniona folia przesyłana jest do mielenia na mokro a następnie do wirówek, gdzie oddzielana jest brudna woda oraz pozostałe drobne zanieczyszczenia. Materiał jest dalej kierowany do kolejnych zbiorników z wodą, gdzie dzięki mieszaniu realizowana jest kolejna faza mycia płatka foliowego. Po drugiej fazie mycia następuje końcowy etap wirowania w celu usunięcia drobniejszych zanieczyszczeń i resztek wody. Aby dodatkowo wyeliminować wilgoć stosuje się suszenie termiczne gorącym powietrzem.

Aby ułatwić zarządzanie skomplikowaną i rozbudowaną instalacją linie do recyklingu SOREMA są wyposażane w scentralizowany system sterowania. Na życzenie klienta SOREMA dostarcza również instalacje do podczyszczania wody i oczyszczalnie ścieków.

Artykuły w prasie branżowej

 

Artykuł pt. "PPHU ANNA Recykling: linia odzysku folii Film-to-Film" kliknij


Copyright © 2018 by IPM