Linie do recyklingu folii porolniczej

Wśród różnych rodzajów tworzyw sztucznych odzyskiwanych z odpadów i przeznaczonych do recyklingu ważnym źródłem surowca jest folia tzw. folia porolnicza. Potrzeba stałego zwiększania wydajności upraw rolniczych i uniezależnianie plonów od warunków pogodowych powoduje, że zużycie folii w rolnictwie stale rośnie a wraz z nim podaż odpadów. Rosnące zainteresowanie tym zasobem surowca podkreślają nowe przepisy wdrożone przez Unię Europejską i organy krajowe w celu zwiększenia stopnia odzysku. Celem jest stworzenie zamkniętego cyklu użytkowania folii rolniczej i aby go osiągnąć, konieczne jest zapewnienie etapu skutecznego recyklingu.

Folię porolniczą zebraną z odpadów można podzielić na następujące rodzaje:

  • Folie szklarniowe: grubość 80 ÷ 150 µm, niski poziom zanieczyszczenia, znaczna degradacja z powodu działania czynników atmosferycznych i procesu rolniczego;
  • Folia kompostująca: grubość 8 ÷ 20 mµ, wysoka jakość materiału, niska degradacja, bardzo cienka, wysoki stopień zanieczyszczenia;
  • Folia stretch: grubość 12 ÷ 25 µm, wysoka jakoś materiału, bardzo cienka, wysoki stopnień zanieczyszczenia;
  • Folia PP z włókniny: grubość 10 ÷ 15 µm, cienka i o wysokim stopniu zabrudzenia, trudna do mycia i suszenia;
  • Węże i rurki do nawadniania: grubość 200 mµ, zanieczyszczenie od wewnątrz;
  • Folia tunelowa: grubość 30 ÷ 40 mµ, wysoka jakość i niska degradacja, duże zanieczyszczenie.

Cechą szczególna odpadów folii porolniczych jest duża zawartość zanieczyszczeń, w tym piasku i ziemi, zwykle przekraczające 30%.

Technologia recyklingu folii SOREMA

Z wyjątkiem folii szklarniowej, która jest relatywnie łatwa do zidentyfikowania i recyklingu, inne rodzaje folii rolniczych, szczególnie cieńsze i bardzo zanieczyszczone, są w branży recyklingu postrzegane jako duży problem i wymagają specjalnej technologii recyklingu.

Pierwsza linia recyklingu folii zainstalowana przez SOREMA w 1974 roku została zaprojektowana właśnie dla folii porolniczej. W kolejnych latach SOREMA opracowała technologie potrzebne do obróbki wszystkich rodzajów folii rolniczej, niezależnie od ich grubości i stopnia zanieczyszczenia.

Aktualnie SOREMA dostarcza linie do mycia wszelkiego rodzaju folii rolniczych. Częstym przypadkiem jest, że różne rodzaje tego materiału trafiają do zakładów recyklingu zmieszanych razem z odpadami pokonsumpcyjnymi i pokomercyjnymi. SOREMA stworzyła linie myjące na całym świecie, które odpowiadają na życzenia klientów, dostosowane do odpadów poddawanych obróbce, a także odpowiednie do cieńszych i zanieczyszczonych folii.

W przypadku linii myjących przeznaczonych do recyklingu folii rolniczej kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę to:

  • Ryzyko zwiększonego zużycia maszyny i koszty konserwacji związane z obecnością dużej ilości zanieczyszczeń w tym piasku i ziemi, zwykle powyżej 30%
  • Duże zużycie wody i duża ilość odpadu w trakcie pracy linii
  • Konieczność suszenia po myciu, szczególnie w przypadku cieńszych folii

Zużycie maszyny i koszty konserwacji

SOREMA zawsze zwracała szczególną uwagę na ograniczenie zużycia maszyn, w szczególności poprzez odpowiednie zaprojektowanie procesu mycia i recyklingu folii porolniczych. W celu zmniejszenia kosztów związanych z konserwacją SOREMA w swoich liniach stosuje łatwo wymienne moduły i części zamienne, dzięki czemu operacje konserwacyjne są łatwe i szybkie. Z uwagi na przeznaczenie swoich maszyn do pracy z trudnymi i zanieczyszczonymi materiałami SOREMA poszukuje najlepszego kompromisu między początkowymi kosztami inwestycji a kosztami związanymi ze zużyciem i konserwacją maszyn w czasie ich eksploatacji, najbardziej narażonych na szkodliwe działanie zanieczyszczeń.

Zużycie wody i oczyszczanie ścieków

Aby zmniejszyć zużycie wody, SOREMA opracowała specjalne rozwiązania do podczyszczania wody w linii i związane z tym obwody do recyrkulacji wody. Dla każdej dostarczanej linii opracowywane są specjalne systemy oczyszczania ścieków powstających podczas procesu recyklingu folii porolniczej, które są stosowane łącznie z tradycyjnymi procesami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi. Tam, gdzie to możliwe, ścieki są odprowadzane bezpośrednio do ziemi. W przeciwnym wypadku SOREMA opracowuje specjalne moduły zagęszczające ścieki w celu zmniejszenia ich ilości.

Moduły suszące do cienkich folii

Po obróbce cienkich warstw proces suszenia jest szczególnie delikatnym etapem, który należy dokładnie zbadać. SOREMA zaprojektowała specjalne moduły, zaprojektowane w celu rozwiązania tego problemu i przeprowadzenia suszenia bez uszkodzenia produkowanej folii.


Copyright © 2018 by IPM