Linie do recyklingu granulatów tworzyw sztucznych

Recykling granulatu jest bardzo ważnym zastosowaniem dla tych gałęzi przemysłu, które wytwarzają granulat odpadowy podczas przetwarzania swojego produktu i dlatego chcieliby zintegrować linie recyklingu w swojej głównej instalacji, umożliwiając w ten sposób odzysk materiału.

SOREMA był zaangażowany w różne projekty przemysłowe, mające na celu stworzenie linii myjących do recyklingu granulatu i jest teraz w stanie zaoferować dostosowane rozwiązania dla:

  • Wykonaj suche odkażanie granulatu (bez użycia wody)
  • Traktować granulki lekkich i ciężkich materiałów za pomocą ich własnych filtrów hydrocyklonów

Copyright © 2018 by IPM