Linie do recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego została niedawno uregulowana dyrektywą UE ze szczególnym naciskiem na znaczenie recyklingu. W związku z tym duża ilość odpadów należących do tej kategorii jest aktualnie kierowana do zakładów recyklingu i przewiduje się ciągły wzrost ich podaży. Ilość tworzyw sztucznych w odpadach zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest bardzo wysoka oraz są to materiały wysokiej jakości o dużym potencjale na rynku wtórnym.

Po raz kolejny, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w recyklingu tworzyw sztucznych, SOREMA bierze udział w kampaniach promowanych przez organizacje przemysłowe w celu opracowania pilotażowych linii recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Od kilku lat SOREMA opracowuje rozwiązania do prania, zarówno na gorąco, jak i na zimno, oddzielania i suszenia elementów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wysokiej zawartości tworzyw sztucznych. Dyrektywa dotycząca odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego definiuje dziesięć kategorii odpadów:

  • Duże urządzenia - takie jak lodówki, kuchenki mikrofalowe, zmywarki i pralki;
  • Małe urządzenia - takie jak żelazka, tostery i czajniki elektryczne;
  • Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny - taki jak laptopy, telefony komórkowe, telefony, drukarki i komputery;
  • Urządzenia konsumenckie - takie jak radia, telewizory i urządzenia muzyczne;
  • Sprzęt oświetleniowy - taki jak lampy i świetlówki;
  • Narzędzia elektryczne i elektroniczne - takie jak kosiarki do trawy, elektryczne wkrętarki, maszyny do szycia i wiertarki;
  • Zabawki i wyposażenie sportowe i rekreacyjne - takie jak gry wideo i pociągi elektryczne;
  • Urządzenia medyczne - takie jak urządzenia do dializy i urządzenia kardiologiczne;
  • Narzędzia monitorowania i kontroli - takie jak czujniki dymu i regulatory ciepła;
  • Automaty sprzedające - takie jak te używane do sprzedawania gorących napojów.

Zgodnie z dyrektywami UE producenci i dystrybutorzy tych towarów są odpowiedzialni za stworzenie odpowiedniej sieci zbiórki zużytego sprzętu. Jest to jeden z powodów, dla których wiele sklepów detalicznych oferuje usługę odbioru starych urządzeń przy zakupie nowych.

Znaczenie odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zależy od zestawu zastosowanych materiałów do ich produkcji. Nieprawidłowa utylizacja tych odpadów może prowadzić do poważnych szkód dla środowiska i zdrowia.

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że wiele z tych urządzeń wykorzystuje drogie i trudne do zdobycia surowce. UE położyła zatem szczególny nacisk na potrzebę odzysku i ponownego wykorzystania tych odpadów, sprzyjając stworzeniu ich wykorzystania w zamkniętym cyklu, przynoszącym znaczące korzyści gospodarcze i środowiskowe.

Różnorodność i bogactwo sprzętu objętego niniejszym rozporządzeniem jest wyraźnym wskaźnikiem wyzwań i możliwości, jakie stwarza ich efektywny recykling.


Copyright © 2018 by IPM