Linie do recyklingu odpadów z przemysłu papierniczego
zawierających tworzywa sztuczne (w tym również Tetra Pak)

Tworzywa sztuczne z odpadów pochodzących z przemysłu papierniczego można podzielić na dwa rodzaje:

 • Odpady z recyklingu pojemników na płyny typu Tetra Pak (papier laminowany z PE + Al)
 • Odpady z recyklingu papieru pokonsumpcyjnego


 • Większość odpadów z tworzyw sztucznych to produkty uboczne pierwszych etapów recyklingu papieru oraz opakowań wielomateriałowych typu Tatra Pak. Ilość tworzyw sztucznych zawartych w tych odpadach jest bardzo duża i sięga tysięcy ton rocznie oraz stanowi poważny problem dla przemysłu papierniczego. Firma SOREMA dostarcza linie do skutecznego oddzielania papieru od tworzyw sztucznych w procesie umożliwiającym ponowne przetworzenie tych surowców w nowe produkty.

  Linie do recyklingu opakowań wielomateriałowych typu Tetra Pak

  Opakowania wielomateriałowe do żywności płynnej, czyli tzw. kartoniki, zawierają bardzo cenne surowce – papier, folię poliolefinową połączoną z aluminium. Odzyskany z kartoników papier, może być użyty w przemyśle papierniczym jeszcze wielokrotnie do produkcji tektury i kartonów. Z kolei odzyskana folia poliolefinowo-aluminiowa może zostać wykorzystana do produkcji wyrobów formowanych i wytłaczanych.

  Wiele papierni posiada swoje instalacje do separacji włókien papierowych od folii z aluminium, które buduje we własnym zakresie. Najczęściej problemem jest to, że te instalacje nie pozwalają na całkowite odzyskanie włókien papieru i często odpad po procesie recyklingu opakowań Tetra Pak zawiera od 10 do nawet 20% włókien papieru. Żeby to odzyskać potrzebne jest specjalny moduł, który pozwoli skutecznie oddzielić resztę włókien papieru od folii.

  SOREMA we współpracy z wiodącymi europejskimi papierniami opracowała i wdrożyła taki moduł, dzięki któremu można odzyskać prawie całą pozostałość włókien papieru w procesie recyklingu Tetra Pak. Po przejściu przez ten moduł zawartość papieru w odpadzie redukuje się do 1-2%, a zatem praktycznie prawie całość papieru zawartego w opakowaniach Tetra Pak jest odzyskiwana.

  Linie SOREMA do recyklingu papieru posiadają następujące cechy:

  • Modułowa budowa pozwalająca na rozbudowę i modyfikację istniejących oraz nowych linii do recyklingu w zależności od potrzeb
  • Wydajność do 8 ton/h wsadu dopasowana do potrzeb i regulowana w zależności od przetwarzanego materiału
  • Wszystkie elementy linii wchodzące w kontakt z przetwarzanym surowcem wykonane ze stali nierdzewnej
  • Niskie zużycie energii
  • Solidne wykonanie maszyn zapewniające ich długą żywotność i niskie koszty konserwacji
  • Budowa maszyn zapewniająca łatwy dostęp do kluczowych elementów w celu konserwacji lub wymiany
  • Możliwość łatwej integracji z innymi modułami linii SOREMA oraz innych producentów

  Copyright © 2018 by IPM