Linie do recyklingu wyrobów termoformowanych
jedno- i wielowarstwowych

Technologia termoformowania jest szeroko stosowana w produkcji opakowań i wielu użytkowych wyrobów z tworzyw sztucznych przez co ma bardzo duży udział w rynku i tym samym recykling tych wyrobów stale nabiera na znaczeniu jako źródło pozyskania cennych surowców w wtórnych.

Istnieją dwie główne grupy produktów kształtowanych metodą termoformowania, z których każda ma pewne szczególne cechy, które należy wziąć pod uwagę na etapie projektowania linii do recyklingu, są to:

 • wyroby jednowarstwowa (PP - APET - PS - PC - PETC - PVC)
 • wyroby wielowarstwowe (PET/PE – PET/PVC – PET/EVOH - Inne)
 • Odpady z opakowań poużytkowych zawierają dużą ilość opakowań termoformowanych. Z tego powodu firmy oraz agencje rządowe zajmujące się zbieraniem odpadów a także stowarzyszenia przemysłowe i sami przetwórcy zajmujący się termoformowaniem wymagają opracowania nowych technologii recyklingu tych materiałów. Starając się sprostać tym oczekiwaniom i reagując na ciągłą ewolucję rynku SOREMA od wielu lat angażuje się w opracowywanie odpowiednich linii pilotażowych i weryfikację ich funkcjonowania. Obecnie, dzięki globalnemu doświadczeniu na rynku recyklingu SOREMA może zagwarantować swoim klientom najlepsze rozwiązania technologiczne do obróbki odpadów termoformowanych. Polimery stosowane w tych aplikacjach to m.in.:

  • PP - polipropylen
  • APET - amorficzny politereftalan etylenu
  • PS - polistyren
  • CPET - krystaliczny politereftalan etylenu
  • PVC - polichlorek winylu

  Termoformowane opakowania produktów spożywczych, takich jak mięso, ryby i sery, muszą spełniać bardzo rygorystyczne normy i wymagają użycia materiałów kontrolowanych. Coraz częściej stosuje się opakowania na świeżą żywność, które w celu zachowania właściwości przechowywanych w nich produktów mogą być zamykane wielokrotnie. Opakowania te są zazwyczaj wykonywane przy użyciu wielowarstwowych arkuszy termoformowanych zawierających PVC i PE. Inne zastosowania wymagają pojemników mogących tworzyć barierę chroniącą zawartość przed wilgocią z powietrza. W tym przypadku wielowarstwowe produkty termoformowane są zwykle wytwarzane z PE i EVOH. Specyfika i różnorodność stosowanych materiałów oraz stale zmieniające się trendy rynku opakowaniowego wymagają szczególnej uwagi przy doborze technologii recyklingu.


  Copyright © 2018 by IPM