SOREMA: montaż i uruchomienie linii “bottle to bottle” w czasie pandemii - kiedy trudność staje się okazją


Firma SOREMA dostarczyła ostatnio kilka kompletnych instalacji „pod klucz”, przeznaczonych do recyklingu pokonsumenckich butelek PET. Inwestycje zrealizowane zostały na terenie Ameryki Łacińskiej. Wydajność produkcji instalacji wynosi od 2.000 do 9.000 kg/h umytych i zregranulowanych płatków.

Instalacje do recyklingu butelek PET mają budowę modułową. W skład linii wchodzą następujące moduły: moduł automatycznego podawania, moduł mycia wstępnego, moduł usuwania etykiet, moduł mielenia na mokro, moduł mycia na gorąco, moduł płukania flotacyjnego oraz moduł suszenia. Linie zawierają również detektory, umożliwiające selekcję butelek i płatków w oparciu o materiał oraz kolor. Wszystko to zarządzane jest przez pojedynczy system nadzoru SOREMA „SCADA”, który pozwala na wydajne sterowanie zarówno lokalne jak i zdalne.

Firma jest również w stanie zintegrować linię do mycia z oczyszczalnią ścieków. Oczyszczalnia składa się z sekcji filtrujących, modułów oczyszczania chemicznego i biologicznego, modułów odwadniania osadów i superfiltracji (z wykorzystaniem filtrów z piaskiem kwarcowym lub węglem aktywnym, ozonowania i odwróconej osmozy itp.). Dzięki zastosowaniu oczyszczalni wody, możliwe jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości i wydajności procesów i produktów, przy jednoczesnej minimalizacji problemów związanych z zarządzaniem procesem.

W wyniku ograniczeń narzuconych przez pandemię COVID-19, firma SOREMA nie była w stanie wysłać techników do swoich klientów w celu montażu oraz uruchomienia linii. Rozwiązaniem okazało się być powołanie specjalnego zespołu, złożonego wyłącznie z wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry, który opracowała program umożliwiający zdalne kierowanie wszystkimi fazami instalacji wysłanych maszyn oraz ich podłączeniem do mediów w miejscu montażu. W efekcie wszystkie moduły linii, bez względu na stopień ich złożoności, stały się dostępne z komputera lub tabletu bez jakichkolwiek komplikacji.

Prawdą jest, że prawie wszystkie dobre firmy zareagowały w podobny sposób. Niemniej jednak dla firmy SOREMA poziom wyzwania był znacznie wyższy, ponieważ problem, jakkolwiek złożony, nie dotyczył pojedynczej maszyny, ale całej linii do recyklingu butelek PET, obejmującej wiele maszyn, czujników, zaworów, rur, pomp, suszarek itp, które wszystkie razem musza działać poprawnie.

Dzięki wysokim standardom jakości w konstrukcji maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem testów fabrycznych, obejmujących kompletny montaż linii przed wysyłką oraz testy na sucho dla większości urządzeń, firma SOREMA wyszła zwycięsko z tej krytycznej sytuacji. Po zakończeniu prac przygotowawczych klientowi udało się zmontować i uruchomić kompletną myjnię co odbyło się po raz pierwszy bez fizycznej obecności inżynierów SOREMA. Nie byłoby to możliwe bez bieżącej pomocy zdalnej prowadzonej przez specjalnie powołany zespół techniczny SOREMA, realizowanej przez teleserwis, telekonferencje, rozmowy telefoniczne oraz korespondencję e-mail.

Dzięki bezproblemowemu uruchomieniu, instalacje do mycia i recyklingu butelek PET zdołały osiągnąć założone z góry cele jakościowe i ilościowe ku pełnemu zadowoleniu klientów, zarówno jeśli chodzi o dostarczoną linię jak i nawiązane w tak trudnych czasach partnerstwo.

Dzięki pozytywnemu doświadczeniu, firma SOREMA rozważa wprowadzenie zdalnego uruchomienia jako standardowej procedury uruchamiania przyszłych instalacji myjących. Nowe podejście zapewnia znaczną redukcję kosztów, bez specjalnego wydłużania czasu potrzebnego na wykonanie prac instalacyjnych. Naturalnie nowe podejście nie ma wpływu na gwarancję ani obsługę posprzedażową firmy SOREMA.

Zobacz linie do mycia butelek PET: kliknij
Zobacz linie do mycia butelek HDPE: kliknij


Copyright © 2018 by IPM