SYSTEMY POMIAROWE I KONTROLI JAKOŚCI
GUMOWYCH WYROBÓW KALANDROWANYCH

Firma ELECTRONIC  SYSTEMS należy do światowych liderów produkujących systemy pomiarowe i systemy kontroli jakości stosowane w liniach do kalandrowania gumy. Posiada w swym asortymencie bogatą gamę unikalnych urządzeń oraz rozwiązań.  

Systemy pomiarowe i  kontroli jakości  produkowane przez  ELECTRONIC  SYSTEMS :

 • Czujniki i skanery pneumatyczno-indukcyjne do pomiaru grubości okładek,
 • Czujniki i skanery pneumatyczno-indukcyjne do pomiaru grubości całkowitej gumowanych kordów stalowych lub tkaninowych,
 • Czujniki i skanery z promieniowaniem Beta do pomiaru wagi w procesie gumowania kordu tkaninowego,
 • Czujniki i skanery pneumatyczno-indukcyjne do pomiaru grubości całkowitej i równomierności grubości okładek przy gumowaniu kordu stalowego,
 • Czujniki i skanery do inspekcji kordu stalowego między okładkami gumowymi.
 • Systemy wykrywania wad powierzchniowych (zgrubienia, ubytki gumy itp.)

 ESSAIR™ - Reflex
Czujnik pneumatyczno-indukcyjny

ISOSINT H
Czujnik na promieniowanie Beta

ESSAIR™ - Duplex
Czujnik pneumatyczno-indukcyjny  podwójny.

FlexCord
Czujnik rentgenowski z przetwornikiem CCD:

 

ELECTRONIC  SYSTEMS  jest wynalazcą i jedynym producentem na Świecie czujnika pneumatyczno-indukcyjnego do pomiaru grubości w opatentowanej technologii ESSAIR™. Czujnik działa w oparciu o wykrywanie zmian ciśnienia powietrza wydmuchiwanego przez specjalną dyszę pomiędzy czujnik a mierzony materiał.

Technologia pneumatycznych czujników ESSAIR posiada następujące zalety:

 • Czujniki ESSAIR są całkowicie bezdotykowe.
 • Czujniki posiadają system auto kalibracji, są więc bezobsługowe.
 • Technologia ESSAIR pozwala na zastąpienie czujników pracujących w technologii promieniowania radioaktywnego
 • Nie jest wrażliwa na zabrudzenie jak czujniki optyczne w związku z tym może pracować w środowiskach zanieczyszczonych oraz z materiałami o trudnej powierzchni

Zakres dostępnych technik pomiarowych umożliwia dokonywanie następujących rodzajów pomiarów:

 • Profil grubości pojedynczych okładek w mikronach
 • Profil grubości całkowitej wyrażony g/m² lub mikronach w procesie gumowania kordu tkaninowego
 • Profil grubości całkowitej wyrobu w procesie gumowania kordu stalowego.
 • Pomiar równomierności okładek w procesie gumowania kordu stalowego (balancing)
 • Wartości średnie mierzonych parametrów
 • Pomiar ilości linek stalowych w kordzie oraz ich rozłożenie
 • Odległość pierwszej linki kordu stalowego do krawędzi wyrobu
 • Alarmowanie w przypadku braku linki kordu stalowego lub ich nakładanie się.
 • Informacje o wadach powierzchniowych jak zgrubienia czy ubytki gumy.

 

Sterowanie kalandrem:

Zbierane dane  umożliwiają uzyskanie zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego z systemem regulacji kalandra i pozwalają na sterowanie następującymi funkcjami kalandra:

 • Wielkość szczeliny międzywalcowej
 • Korekcja kształtu szczeliny przez dobór odpowiedniej zbieżności szczeliny
 • Korekcja kształtu szczeliny przez krzyżowanie walców (corss axis)
 • Korekcja kształtu szczeliny przez naprężanie czopów walców (roll bending)
 • Regulacja docisku wałka wstępnego docisku na wejściu do kalandra
 • Korekcja rozkładu materiału zasilającego kalander
 • Krawędziowanie
 • Zarządzanie odpadami

 

Kontrola wizualna procesu: wykrywanie wad powierzchniowych
Firma Electronic Systems oferuje kompletne systemy wizualnej kontroli jakości produktów kalandrowanych.
System działa w oparciu o układ kamer wyposażonych w liniowe matryce CCD. Wszystkie elementy dostarczone wraz z systemem, takie jak ilość i rodzaj kamer, oświetlenie, elektronika odpowiedzialna za akwizycję danych, konstrukcja nośna itp. są odpowiednio dobrane i zależą od typu maszyny, próbek dostarczonych przez klienta i rodzaju wady, jaka ma być wykrywana.

System pozwala na wykrywanie następujących wad:

 • Zgrubienia,
 • Ubytki gumy,
 • Wtrącenia,
 •  inne…

    

Systemy kontroli jakości on-line pozwalają na uzyskanie następujących korzyści:

 • Możliwość uzyskania zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego z systemem regulacji kalandra (cross-axis, coss-bending)
 • Powtarzalność produkcji
 • Certyfikacja produktu
 • Oszczędność materiału i energii
 • Możliwość identyfikowania i znakowania produktu
 • Uproszczenie zarządzania linią, przyspieszone uruchomienie linii i osiągnięcie zadanych parametrów
 • Zgodność produktu z oczekiwaniami Klienta

 


Copyright © 2018 by IPM