Filtracja mieszanek gumowych w linii
z podawaniem na gorąco

Konieczność zapewnienia przetwórcom przefiltrowanej mieszanki gumowej nabiera coraz większego znaczenia, szczególnie w zakresie mieszanek gumowych do artykułów technicznych. Firma COLMEC dostarcza pełną gamę rozwiązań do filtrowania mieszanek gumowych bezpośrednio w linii mikserowej na gorąco. Pozwala to na podniesienie jakości mieszanki i znaczne obniżenie kosztów produkcji.

Zalety technologii COLEMEC:

- najwyższa jakość i czystość mieszanek
- technologia jednoetapowa
- najniższe koszty produkcji mieszanek filtrowanych
- praca automatyczna bez operatora

1. Linie do filtracji z wytłaczarką dwuślimakową stożkową CTE z pompą zębatą GP

Wytłaczarka dwuślimakowa stożkowa CTE jest wytłaczarką dwuślimakową o komorze roboczej w kształcie dwóch ściętych stożków, wewnątrz której pracują dwa ślimaki stożkowe przeciwbieżne. Wytłaczarki dwuślimakowej CTE wyposażona w pompę zębatą GP i głowicę filtrującą umożliwia filtrowanie gorącej mieszanki gumowej przejmowanej z pierwszej walcarki. Wytłaczarka CTE pełni rolę bufora mieszanki gumowej podawanej przez walcarkę i umożliwia zamianę procesu periodycznego na ciągły. Mieszanka gumowa jest jednocześnie wstępnie schładzana by zapobiec podwulkanizacji.

Wytłaczarka CTE zasila w sposób jednostajny pompę zębatą GP, która tłoczy mieszankę przez sito filtracyjne. Ze względu na wysoką sprawność transportową pompy zębatej (powyżej 0,95) nie następuje wzrost temperatury mieszanki. W ten sposób możliwe jest utrzymywanie mieszanki w niskiej temperaturze (80° - 90°C) i uniknięcie podwulkanizacji.

Głowica do filtrowania może być wyposażona w automatyczny zmiennicza sit, gwarantujący ciągłą prace ze stałą wydajnością.

Aktualnie produkowane linie wyposażone w wytłaczarkę CTE do filtracji mieszanek gumowych pozwalają na osiągnięcie wydajności od 450 do 7.500 kg/h.

2. Linie do filtracji mieszanek gumowych z wytłaczarką jednoślimakową RS i pompą zębatą GP

System filtracji RS + GP znajduje zastosowanie w istniejących procesach produkcji mieszanek gumowych. System ten składa się z wytłaczarki jednoślimakowej TGF zasilanej na gorąco, pompy zębatej i GP głowicy filtrującej. System jest umieszczony w linii mikserowej za jedną lub dwoma istniejącymi walcarkami.

Wytłaczarka jednoślimakowa RS TGF w sposób ciągły odbiera mieszaninę z walcarki i zasila pompę zębatą GP, która filtruje i wstępnie formuje mieszankę w arkusze lub pasy. Dodatkowo system można wyposażyć w automatyczny zmieniacz sit, skrócić czasy wymiany siatek filtrujących.

Linie RS + GP są polecane do zastosowania w liniach mikserowych małej i średniej wydajności.

3. Linie do filtracji mieszanek gumowych z podajnikiem dwuślimakowym CTS i pompą zębatą GP

System filtracji CTS + GP znajduje zastosowanie w istniejących procesach produkcji mieszanek gumowych. System ten składa się z podajnika dwuślimakowego CTS, pompy zębatej GP i głowicy filtrującej z ustnikiem do wytłaczania pasów. System jest umieszczony w linii mikserowej za jedną lub dwoma istniejącymi walcarkami.

Podajnik dwuślimakowy stożkowy CTS
Podajnik dwuślimakowy CTS jest zminiaturyzowaną wersją wytłaczarki dwuślimakowej CTE. Podajnik CTS posiada podobne co wytłaczarka CTE zalety i funkcje. Podajnik CTS przyjmuje pas mieszanki gumowej odcinany na walcarce i tak jak wytłaczarka CTS zasila w sposób stabilny pompę zębatą. Podajnik CTS również pozwala na zamianę procesu periodycznego na ciągły. Z uwagi na mniejsze rozmiary podajnik CTS posiada jednak mniejszą zdolności do buforowania mieszanki gumowej podobnie jak czas homogenizacji i chłodzenia mieszanki będzie krótszy. System CTS + GP można dodatkowo wyposażyć w automatyczny zmieniacz sit i przez to skrócić czasy wymiany siatek filtrujących.

Linie CTS + GP są polecane do zastosowania w liniach mikserowych małej i średniej wydajności.


Copyright © 2018 by IPM