UKŁAD LINII

OPIS

ZALETY

UWAGI

1A) MIXER + WALCARKA + BATCH OFF

 http://www.ipmtc.com.pl/img/kompletne_linie_do_produkcji_mieszanek_gumowych_tabela_pliki/image001.jpg

·      Tradycyjna linia do produkcji mieszanek gumowych wyposażona w jedną walcarkę. Materiał z miksera jest zrzucany na walcarkę gdzie  następuje schładzanie i formowanie pasów mieszanki.

·      System charakteryzuje się prostotą z punktu widzenia systemu sterowania i obsługi,

·      Stosunkowo łatwe i szybkie czyszczenie w przypadku przetwórstwa bardzo dużej liczby receptur.

·      Wszystkie operacje są wykonywane ręcznie w związku z tym nie są powtarzalne.

·      Wymaga zatrudnienia doświadczonych operatorów w pracy  na walcarkach.

·      Walcarka jest urządzeniem względnie niebezpiecznym

1B)  MIXER + WALCARKA + WALCARKA  + BATCH OFF

·      Tradycyjna linia do produkcji mieszanek gumowych wyposażona w dwie walcarki. Materiał z miksera jest zrzucany na pierwszą walcarkę. Operacje schładzania, formowania pasów oraz ewentualnie dodawania dodatków prowadzone są na dwóch walcarkach zamiast na jednej, jak w przypadku 1A.

·      System  charakteryzuje się prostotą z punktu widzenia systemu sterowania i obsługi,

·      Łatwe i szybkie czyszczenie w przypadku przetwórstwa bardzo dużej liczby receptur.

·      Wszystkie operacje są wykonywane ręcznie w związku z tym nie są powtarzalne.

·      Wymaga zatrudnienia doświadczonych operatorów w pracy na walcarkach.

·      Walcarka jest urządzeniem względnie niebezpiecznym

1C) MIXER + CTM + WALCARKA + BATCH OFF

·      Mieszalnik CTM zastępuje pierwszą walcarkę z rozwiązania 1B.

·      Mieszalnik CTM przejmuje część procesu mieszania wykonywanego na mikserze skracając jego cykl.

·      Do mieszalnika CTM mogą być dodawane środki wulkanizujące i wszystkie dodatki, które wymagają dozowania przy obniżonej temperaturze w ostatniej fazie mieszania.

·      Walcarka w tym przypadku pracuje jako kalander i służy do formowania pasów, które następnie kierowane są do chłodziarki  BATCH-OFF.

·      Zwiększenie poziomu automatyzacji procesu – mieszalnik CTM nie wymaga pracy doświadczonego operatora a jedynie osoby nadzorującej,

·      Stabilność receptury i jakości mieszanki,

·      Zwiększona homogeniczność mieszanki oraz wydajniejsze jej ochładzanie,

·      Zwiększona kontrola nad ilością energii dostarczanej do mieszanki w trakcie procesu mieszania.

·      Mimo, że system jest w dużej mierze zautomatyzowany, to walcarka wymaga zatrudnienia operatora. Ma to jednak  niewielki  wpływy na jakość otrzymywanej mieszanki.

2A) MIXER + CTE + KALANDER + BATCH OFF

·      Mieszanka z miksera zrzucana jest do wytłaczarki CTE, która przetłacza ją zasilając głowicę szczelinową i kalander dwuwalcowy typu ROLLER HEAD.

·      Kalander ROLLER HEAD odpowiada za płytowanie (arkuszowanie) gumy pełniąc rolę walcarki z rozwiązania 2B.

·      System pracuje w trybie ciągłym i jest w pełni automatyczny,

·      Wysoka stabilność receptury i jakości mieszanki,

·      Zwiększona homogeniczność mieszanki oraz wydajniejsze jej ochładzanie,

·      Zwiększona kontrola nad ilością energii dostarczanej do mieszanki w trakcie procesu mieszania.

·      Rozwiązanie uniemożliwia realizację mieszanek jednocyklowych

2B) MIXER + CTE + WALCARKA + BATCH OFF

·      Mieszanka z miksera zrzucana jest do wytłaczarki CTE, która ochładza ją i przekazuje do walcarki.

·      Walcarka w tym przypadku pracuje jako kalander i służy do formowania pasów (arkuszowanie), które następnie kierowane są do chłodziarki  BATCH-OFF.

·      System pracuje w trybie ciągłym i jest w pełni automatyczny,

·      Wysoka stabilność receptury i jakości mieszanki,

·      Zwiększona homogeniczność mieszanki oraz wydajniejsze jej ochładzanie,

·      Zwiększona kontrola nad ilością energii dostarczanej do mieszanki w trakcie procesu mieszania

·      Ze względu na mniejsze nakłady inwestycyjne w stosunku do rozwiązania 2A, rozwiązanie to jest polecane producentom, którzy posiadaj już walcarkę.

·      W odróżnieniu od rozwiązania 1C nie ma możliwości przeprowadzenia mieszania w drugim kroku tj. po rozładunku z miksera.

·      W sytuacji kiedy po mikserze nie stosujemy walcarek lub też mieszalnika CTM proces mieszania musi być zakończony w mikserze. To jest powód, dla którego mieszanki muszą być w tej konfiguracji wykonywane w kilku etapach.

·       Aktualnie w dalszym ciągu mieszanki do produkcji opon przetwarzane są w mikserze co najmniej dwukrotnie, pierwszy raz w celu homogenizacji, drugi w celu dozowania dodatków. Jednak obecnie dąży się do przetwarzania mieszanek jednoetapowo.

3A) MIXER + WALCARKA + CTE + GP + BATCH OFF

·      Mieszanka z miksera zrzucana jest na walcarkę.

·      Walcarka może w zależności od potrzeb być wykorzystywana do dalszego mieszania lub do samego tylko wstępnego ochładzania mieszanki oraz jako bufor.

·       Wytłaczarka CTE  zasila  pompę zębatą z filtrem. W ten sposób  otrzymywane są pasy przefiltrowanej mieszanki.

·      System umożliwia otrzymywanie przefiltrowanej mieszanki w jednym cyklu.  W tradycyjnym układzie filtrowanie wymaga prowadzenia oddzielnego procesu.

·      Wytłaczarka CTE nie wymaga zasilania mieszanką w formie pasów i może przyjmować całość materiału z mieszalnika zamkniętego na raz.

·      Ponieważ walcarka musi być obsługiwana przez operatora nie jest możliwe prowadzenie procesu w sposób w pełni automatyczny, tak jak w rozwiązaniu 3B.

3B) MIXER + CTM + CTE + GP + BATCH OFF

·      Mieszanka z miksera zrzucana jest do mieszalnika CTM.

·      Mieszalnik CTM zastępuje walcarkę z rozwiązania 3A.

·      Do CTM mogą być dodawane środki wulkanizujące i wszystkie dodatki, które wymagają dozowania przy obniżonej temperaturze w ostatniej fazie mieszania.

·      Wytłaczarka CTE  zasila  pompę zębatą z filtrem. W ten sposób  otrzymywane są pasy przefiltrowanej mieszanki.

·      Zastąpienie walcarki z systemu 3A mieszalnikiem CTM umożliwia prowadzenie procesu w sposób całkowicie  automatyczny. Proces nie wymaga pracy operatorów, jak w przypadku systemów  zawierających walcarki.  Uzyskuje się najlepszą homogeniczność i powtarzalność mieszanek oraz znaczne skrócenie czasu cyklu.

·      System umożliwia przetwarzanie mieszanek jednoetapowo.

 

4A) WYTACZARKA CTSE

 

·      Składniki mieszanki podawane są do wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej (Corotating Twin Screw Extruder CTSE)  za pośrednictwem systemu dozowników grawimetrycznych

·      Wytłaczarka dwuślimakowa uplastycznia składniki i homogenizuje je w ustalonych warunkach temperaturowych

·      Mieszanki produkowane są dwucyklowo

·      Metodę cechuje ciągły przepływ materiału zgodnie z zadaną recepturą a produkcja odbywa się w sposób w pełni automatyczny 

 

·      Pełna automatyzacja procesu, wysoka dokładność i łatwość precyzyjnego sterowania jego parametrami

·      Wysoka precyzja dozowania składników i powtarzalności składu mieszanki

·      Łatwe dozowanie dodatków ciekłych

·      Bardzo dobra dyspersja i homogenizacja napełniaczy

·      Uniknięcie podwulkanizacji dzięki utrzymywaniu właściwych temperatur procesu oraz czasów rezydencji mieszanki w wytłaczarce

·      Możliwość prowadzenia filtracji mieszanek on-line tj. Zaraz na wyjściu z wytłaczarki

·      Łatwe i szybkie zmiany receptury mieszanki

·      Linia nie wymaga bezpośredniej pracy operatorów i jest łatwa i bezpieczna w obsłudze

·      Eliminacja miksera zamkniętego

·      Zastosowanie wytłaczarek dwuślimakowych współbieżnych (kompanderów) wymaga zastosowania wszystkich składników w formie umożliwiającej grawimetryczne dozowania. W szczególności wymagane jest mielenie kauczuku oraz gotowej mieszanki po pierwszym cyklu.

 

4B) WYTACZARKA CTSE + WYTACZARKA CTSE

 

·      Układ kaskadowy rozwiązania 4A

·      Składniki mieszanki podawane są do  pierwszej wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej gdzie realizowana jest przedmieszka

·      przedmieszka trafia do drugiej wytłaczarki gdzie dodawany jest układ wulkanizujący

·      Metodę cechuje ciągły przepływ materiału zgodnie z zadaną recepturą a produkcja odbywa się w sposób w pełni automatyczny 

·      Zalety rozwiązania 4A

·      Możliwość przetwarzania mieszanek jedno cyklowych

·      Zastosowanie wytłaczarek dwuślimakowych współbieżnych (kompanderów) wymaga zastosowania wszystkich składników w formie umożliwiającej grawimetryczne dozowanie – kauczuk.