Linie do kabli silikonowych

COLMEC będąc specjalistą w dziedzinie technologii wytłaczania i kompandowania silikonu oferuje kompletne linie do produkcji kabli silikonowych o przekrojach od 0,25 do 300 mm².

W produkcji kabli silikonowych stosowane są trzy różne technologie wulkanizacji:

 • wulkanizacja w piecach na promieniowanie IR
 • wulkanizacja w gorącym powietrzu o dużej szybkości
 • wulkanizacja w stopionych solach  
   

Piece IR

W tym systemie wulkanizacji ciepło dostarczane do usieciowania kabla silikonowego pochodzi z promienników podczerwieni IR rozłożonych wzdłuż całego pieca. Piece te charakteryzują się bardzo prostą budową i obsługą, co przekłada się na niskie koszty inwestycyjne. Są też bardzo kompaktowe, charakteryzują się cichą pracą oraz ze względu na niską bezwładność cieplną umożliwiają szybki rozruch produkcji.

Piece IR są optymalnym rozwiązaniem w przypadku produkcji krótkich serii kabli silikonowych o normalnych wymaganiach jakościowych.

Wulkanizacja w gorącym powietrzu

System wulkanizacji kabli silikonowych w obiegu gorącego powietrza z dużą prędkością opracowany przez COLMEC reprezentuje najwyższy poziom technologiczny zarówno w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania jak i do jakości produktu gotowego oraz wyróżnia się szczególną uwagą poświęconą zagadnieniom dotyczącym ochrony środowiska i oszczędności energii.

System wulkanizacji gorącym powietrzem gwarantuje jednorodne usieciowanie mieszanki silikonowej na całym przekroju kabla przy jednocześnie najniższych kosztach zużycia energii w przeliczeniu na 1kg produktu. Dzięki specjalnemu obiegowi gorącego powietrza wewnątrz tunelu wulkanizacyjnego otrzymywany jest wyrób o bardzo precyzyjnej geometrii i stabilny wymiarowo.

Wulkanizacja w stopionych solach

System wulkanizacji w stopionych solach jest tradycyjnym systemem wulkanizacji stosowanym do kabli silikonowych.

Elementy linii do produkcji kabli silikonowych

Firma COLMEC oprócz realizacji kompletnych projektów wytłaczania powłok kabli silikonowych dostarcza również elementy linii do produkcji kabli silikonowych takie jak:

 • urządzenia zdawcze - odwijarki
 • kompensatory
 • urządzenia do podgrzewania drutu w linii do powlekania
 • urządzenia do prostowania drutu w linii do powlekania
 • wytłaczarki i koekstrudery
 • głowice do powlekania
 • urządzenia laserowe do pomiaru średnicy i koncentryczności kabla
 • piece szokowe
 • piece do wulkanizacji
 • kabestany i odciągi
 • testery odporności na przebicie
 • urządzenia do talkowania
 • nawijarki

Głowice do kabli:

Elementy linii:


Copyright © 2018 by IPM