Linie do mieszanek silikonowych

COLMEC oferuje pełną gamę urządzeń do produkcji mieszanek silikonowych. Zakres oferowanych produktów obejmuje:

 • urządzenia do składowania, naważania i podawania surowców,
 • automatyczne mieszalniki do silikonu,
 • pompy zębate i systemy filtracji gotowych mieszanek,
 • systemy formowania, cięcia i konfekcjonowania półfabrykatów.

Potwierdzeniem innowacyjnego charakteru działalności firmy COLMEC jest opracowany przez nią systemy automatycznego kompandowania silikonu w linii do wytłaczania, wyznaczający nowe trendy technologiczne w dziedzinie przetwórstwa silikonu.

Mieszalnik dwuślimakowy stożkowy do silikonu CTM™ Conical Twin Mixer - PATENT COLMEC

 

COLMEC opracował i opatentował specjalny mieszalnik dwuślimakowy stożkowy CTM™ Conical Twin Mixer do produkcji mieszanek silikonowych, gdzie dodawanie wypełniaczy, środków wulkanizujących czy katalizatorów odbywa się za pomocą tylko jednej maszyny.

Jest to mieszalnik o komorze roboczej w kształcie dwóch ściętych stożków, wewnątrz której pracują dwa ślimaki stożkowe przeciwbieżne.

Zasada działania:
W czasie fazy mieszania i homogenizacji ślimaki stożkowe obracają się na zmianę do przodu i do tyłu zgodnie z wcześniej ustawionym cyklem. Specjalna geometria komory roboczej i zwojów ślimaka pozwalają na transfer do mieszanki energii niezbędnej do wprowadzenia i dyspersji środków wulkanizujących (i/lub innych składników), które mogą być bezpośrednio podawane do mieszalnika CTM™. Wydajny system chłodzenia chroni mieszankę przed przegrzaniem i podwulkanizacją.

Zalety nowego systemu:

 • Obniżone koszty na 1kg produktu, dzięki zastosowaniu tylko jednej maszyny.
 • Obniżone koszty pracy dzięki wyeliminowaniu potrzeby pracy operatorów. Mieszalnik CTM™ pracuje w trybie automatycznym.
 • Lepsza jakość produktu końcowego, ponieważ wyeliminowana jest praca ręczna i produkcja jest w pełni automatyczna.
 • Gwarancja homogeniczności i powtarzalności kolejnych partii, dzięki w pełni zoptymalizowanemu programowi produkcji.
 • Możliwość bezpiecznego dozowania składników sypkich bez zapylenia otoczenia. 
   

 
 

Linie do produkcji i konfekcjonowania mieszanek silikonowych wyposażona w mieszalnik CTM.

W oparciu o mieszalnik dwuślimakowy stożkowy do silikonu CTM™ konstruowane są kompletne linie do kompandowania mieszanek silikonowych.
 
Kompletne linie w zależności od konfiguracji wyposażone są w następujące elementy takie jak:

 • Systemy naważania i dozowania komponentów w stanie stałym, ciekłym oraz w postaci proszków.
 • Systemy załadunku – transporter taśmowy lub wieża załadowcza.
 • Pompa zębata i filtr
 • Systemy formowania i cięcia półfabrykatów: bloków i taśm.
 • Urządzenia do talkowania lub zabezpieczania folią rozdzielającą
 • Systemy pakowania

Kompandowanie silikonu w linii do wytłaczania

Firma COLMEC opracowała kompletne systemy umożliwiające kompandowanie silikonu bezpośrednio w linii do wytłaczania. Jest to szczególnie przydatne w przypadku mieszanek silikonowych do zastosowań medycznych, które są sieciowane katalizatorem platynowym. Ze względu na szybko zachodzący proces sieciowania mieszanki te muszą być przetworzone zaraz po ich przygotowaniu, co powoduje że mieszanie musi się odbywać możliwe blisko linii do wytłaczania. Nowy system posiada wiele zalet również w przypadku innych zastosowań.

Zasada działania:
 
 
     1.     Taśmociąg załadowczy
     2.     Mieszalnik CTM do silikonu
     3.     Taśmociąg pośredni
     4.     Podajnik dwuślimakowy CTS
     5.     Wytłaczarka jednoślimakowa oraz linia do wulkanizacji.

 

W przedstawionym układzie linii składniki mieszanki silikonowej są podawane do mieszalnika CTM za pomocą taśmociągu załadowczego 1. Rolą operatora jest jedynie załadowanie taśmociągu kolejką porcji surowców, które dalej są podawane automatycznie na żądanie mieszalnika CTM 2.

Po wymieszaniu silikonu z zespołem wulkanizującym następuje otwarcie głowicy mieszalnika CTM i wytłoczenie bloku silikonowego na taśmociąg załadowczy 3 podajnika dwuślimakowego CTS 4. Taśmociąg w odpowiednim momencie uzupełnia materiał w podajniku CTS zapewniając ciągłość zasilania wytłaczarki jednoślimakowej 5. W ten sposób uzyskuje się połączenie procesu kompandowania silikonu i wytłaczania oraz zamianę charakteru procesu z periodycznego, jakim jest proces kompandowania silikonu, na ciągły – jakim jest proces wytłaczania silikonu.  
 
W odróżnieniu od tradycyjnego zasilania wytłaczarki mieszanką w formie pasów zasilanie podajnikiem CTS ma następujące zalety:

 • umożliwia przetwarzanie specjalistycznych mieszanek wymagających szybkiego zużycia zaraz po przygotowaniu
 • jest praktycznie bezobsługowe oraz niezawodne. Ponieważ podajnik CTS zasila wytłaczarkę mieszanką pod ciśnieniem praktycznie nie ma możliwości by nastąpiła przerwa w zasilaniu materiałem
 • unika się dodatkowych operacji składowania mieszanki na paletach lub w koszach oraz operacji transportowania mieszanki co pozwala na redukcję kosztów logistyki.

Copyright © 2018 by IPM