Linie do wytłaczania silikonu do zastosowań medycznych

COLMEC należy do liderów w technologiach przetwórstwa silikonów do wyrobów medycznych dedykowanych do pracy w pomieszczeniach typu Clean Room. Mieszanki silikonowe stosowane w medycynie są przeważnie wulkanizowane katalizatorem platynowym. Tego rodzaju mieszanki musza być niezwłocznie użyte po zmieszaniu ich z katalizatorem, w przeciwnym razie nie będą się nadawały do przetworzenia i musza zostać wyrzucone. Z tego powodu przygotowanie mieszanek powinno się odbywać w bezpośrednim sąsiedztwie linii do wytłaczania.

Systemy wulkanizacji

Silikony medyczne mogą być wulkanizowane w tradycyjnych piecach do wulkanizacji w układzie poziomym jak i w systemie pieców pionowych zarówno w kierunku wytłaczania od dołu do góry jak i z góry na dół. W przypadku mieszanek platynowych, z racji szybko zachodzącego procesu wulkanizacji możliwe jest stosowanie prostszych i bardziej kompaktowych systemów pionowych w większości przypadków i dużą szybkością wytłaczania. W przypadku silikonów wulkanizowanych nadtlenkowo wulkanizacja pionowa możliwa jest jedynie w procesie wytłaczania bardzo skomplikowanych kształtów lub w przypadku rurek o bardzo cienkich ściankach.

Poniżej przykłady linii do wytłaczania wyrobów medycznych w konfiguracji poziomej i pionowej:

Linia z systemem wulkanizacji poziomej

 

Linia z systemem wulkanizacji pionowej

Kompandowanie silikonu w linii do wytłaczania

Firma COLMEC opracowała kompletne systemy umożliwiające kompandowanie silikonu bezpośrednio w linii do wytłaczania. Jest to szczególnie przydatne w przypadku mieszanek silikonowych do zastosowań medycznych, które są sieciowane katalizatorem platynowym. Ze względu na szybko zachodzący proces sieciowania mieszanki te muszą być przetworzone zaraz po ich przygotowaniu, co powoduje że mieszanie musi się odbywać możliwe blisko linii do wytłaczania. Nowy system posiada wiele zalet również w przypadku innych zastosowań.

Zasada działania:
 
 
     1.     Taśmociąg załadowczy
     2.     Mieszalnik CTM do silikonu
     3.     Taśmociąg pośredni
     4.     Podajnik dwuślimakowy CTS
     5.     Wytłaczarka jednoślimakowa oraz linia do wulkanizacji.

 

W przedstawionym układzie linii składniki mieszanki silikonowej są podawane do mieszalnika CTM za pomocą taśmociągu załadowczego 1. Rolą operatora jest jedynie załadowanie taśmociągu kolejką porcji surowców, które dalej są podawane automatycznie na żądanie mieszalnika CTM 2.

Po wymieszaniu silikonu z zespołem wulkanizującym następuje otwarcie głowicy mieszalnika CTM i wytłoczenie bloku silikonowego na taśmociąg załadowczy 3 podajnika dwuślimakowego CTS 4. Taśmociąg w odpowiednim momencie uzupełnia materiał w podajniku CTS zapewniając ciągłość zasilania wytłaczarki jednoślimakowej 5. W ten sposób uzyskuje się połączenie procesu kompandowania silikonu i wytłaczania oraz zamianę charakteru procesu z periodycznego, jakim jest proces kompandowania silikonu, na ciągły – jakim jest proces wytłaczania silikonu.  
 
W odróżnieniu od tradycyjnego zasilania wytłaczarki mieszanką w formie pasów zasilanie podajnikiem CTS ma następujące zalety:

  • umożliwia przetwarzanie specjalistycznych mieszanek wymagających szybkiego zużycia zaraz po przygotowaniu
  • jest praktycznie bezobsługowe oraz niezawodne. Ponieważ podajnik CTS zasila wytłaczarkę mieszanką pod ciśnieniem praktycznie nie ma możliwości by nastąpiła przerwa w zasilaniu materiałem
  • unika się dodatkowych operacji składowania mieszanki na paletach lub w koszach oraz operacji transportowania mieszanki co pozwala na redukcję kosztów logistyki.

Copyright © 2018 by IPM