Kompletne linie do wytłaczania węży gumowych

COLMEC należy do światowej czołówki dostawców kompletnych linii do produkcji wytłaczanych węży gumowych stosowanych niemal we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w branży: samochodowej, kolejowej, paliwowej, sanitarnej, budowalnej i innych. Różnorodność typów stosowanych obecnie węży, stale rosnące wymagania jakościowe, rosnące parametry pracy, nowe materiały używane do ich produkcji to czynniki powodujące stały rozwój technologii produkcji węży, które obecnie należą do najbardziej złożonych technik wytłaczania.

Firma COLMEC oferuje kompletne linie do wytłaczania węży gumowych takich jak:

 • Węże na przewody hamulcowe
 • Węże na przewody do układu wspomagania
 • Węże do klimatyzacji
 • Węże paliwowe
 • Węże na przewody gumowe niskiego ciśnienia
 • Węże do TCI (turbo charge intercooler)

Każdy z wyżej wymienionych przykładów wymaga zastosowania oddzielnej technologii produkcji.

Linie do wytłaczania węży hamulcowych

Jest to przewód o małych rozmiarach (D wew. 3-5mm), który jest w stanie wytrzymać wysokie ciśnienie panujące w układzie hamulcowym. Wymaga zastosowania podwójnego oplotu i jest produkowany z wykorzystaniem rdzeni metalowych lub elastycznych rdzeni poliamidowych. W nowoczesnych liniach stosuje się rdzenie elastyczne gdzie długość rdzenia może wynosić do 1000m.

Linie do wytłaczania węży układu wspomagania kierownicy i klimatyzacji

Jednym z bardziej złożonych zagadnień produkcji węży gumowych jest produkcja wielowarstwowych węży do klimatyzacji, gdzie oprócz konieczności zastosowania wielu rodzajów mieszanek gumowych konieczne jest nałożenie warstwy barierowej z poliamidu. Wyróżnia się dwie konstrukcje węży tego rodzaju:

 • Węże typu „veneer” gdy warstwa PA jest warstwą wewnętrzną 
   

 • Węże typu „barrier” gdy znajduje się pomiędzy warstwami gumy 
   

 
 

Linie do wytłaczania węży paliwowych

Węże paliwowe mogą być produkowane na wiele sposobów:

 • z więcej niż jedną warstwą gumy
 • z warstwą tworzywa termoplastycznego lub bez
 • z warstwą tkaniny lub bez 
   

Węże bez warstwy tkaninowej

Węże z warstwą tkaninową

 
 
Fluoropolimery termoplastyczne THV podobnie jak fluoroelastomery FKM są stosowane w celu zapewnienia odporności na paliwo.

Jest wiele procesów produkcyjnych węży paliwowych, poniżej przykład procesu produkcji węży paliwowych kształtowych produkowanych na rdzeniu gumowym niezwulkanizowanym, bez tkaniny:

 • Wytłaczanie rdzenia gumowego
 • Nakładanie THV
 • Koekstruzja NBR z CSM 
   

Linie do wytłaczania węży niskiego ciśnienia do wody

Tego rodzaju gumowe węże kształtowe są za zwyczaj zbrojone za pomocą oplotu z włókien sztucznych, umieszczonego pomiędzy warstwą wewnętrzną i powłoką zewnętrzną. Węże tego typu są produkowane na liniach w procesie ciągłym, bez rdzenia.

Linie do wytłaczania węży kształtowych do TCI (turbo charge intercooler)

Jest to nowa generacja węży kształtowych złożonych z kilku warstw gumy oraz oplotu tkaninowego. Węże te muszą wytrzymać wysokie temperatury pracy jakie są wymagane przez silniki benzynowe oraz silniki diesla nowej generacji. Muszą być również wyjątkowo odporne na agresywne działanie oleju, który może osadzać się wewnątrz przewodów.

Węże do TCI, w zależności od ich zastosowania, są produkowane z różnych mieszanek:

 • węże z AEM (kauczuk etylenowo akrylowy)
 • węże z ACM (kauczuk akrylowy)
 • węże silikonowe z warstwą wewnętrzną z FVMQ (kauczuk fluorosilikonowy) lub FKM (kauczuk fluorowy)

Aktualnie stosowane węże do TCI składają się z 4 warstw:

 • Koekstrudowana warstwa wewnętrzna złożona z powłoki wewnętrznej z kauczuku fluorosilikonowego FVMQ lub fluorowego FKM,
 • Pośrednia warstwa z kauczuku silikonowego VMQ,
 • Oplot z włókien aramidowych,
 • Powłoka zewnętrzna z kauczuku silikonowego VMQ. 
   

Nowa linia od produkcji węży w procesie ciągłym

Oferowane obecnie przez COLMEC linie do wielowarstwowych węży do TCI umożliwiają produkcję węży w procesie ciągłym bez użycia rdzenia. Pozwala to na znaczą redukcję kosztów i poprawę jakości produktu końcowego.  
 


Copyright © 2018 by IPM