Mieszalnik dwuślimakowy stożkowy CTM™

Conical Twin Mixer (patent COLMEC)

Mieszalnik dwuślimakowy stożkowy CTM™ jest autorskim, opatentowanym rozwiązaniem firmy COLMEC Jest to mieszalnik o komorze roboczej w kształcie dwóch ściętych stożków, wewnątrz której pracują dwa ślimaki stożkowe przeciwbieżne.

Zalety:
  • proces ciągły, w pełni zautomatyzowany bez konieczności pracy operatorów,
  • możliwość dodawania dodatków ciekłych i proszków w dużej ilości i w sposób bezpieczny dla otoczenia,
  • zmniejszone zapotrzebowanie na energie,
  • możliwość regulacji ilości energii wprowadzanej do mieszanki,
  • wysoka wydajność chłodzenia,
  • perfekcyjne wymieszanie materiału i powtarzalność uzyskanej mieszanki - znacznie większa niż na walcarce,
  • możliwość częstych zmian rodzajów mieszanek dzięki łatwemu i szybkiemu czyszczeniu mieszalnika.

Zasada działania
W czasie fazy mieszania i homogenizacji ślimaki stożkowe obracają się na zmianę do przodu i do tyłu zgodnie z wcześniej zaprogramowanym cyklem. W zależności od szybkości obrotów ślimaków oraz od częstotliwości zmian kierunku obrotów CTM™ może pracować jako zwykły homogenizator i urządzenie chłodzące lub też jako rzeczywisty mieszalnik. Specjalna geometria komory roboczej i zwojów ślimaka pozwalają na transfer do mieszanki energii niezbędnej do wprowadzenia i dyspersji środków wulkanizujących (i/lub innych składników), które mogą być bezpośrednio podawane do mieszalnika CTM™. Wydajny system chłodzenia chroni mieszankę przed przegrzaniem i podwulkanizacją. CTM™ wykonuje cykl mieszania w sposób automatyczny gwarantując stałość i najwyższą powtarzalność mieszania każdej szarży co się przekłada na gwarancję jakości . Krzywa reometryczna dla każdej kolejnej szarży ma dokładnie taki sam przebieg jak dla poprzednich.


Mieszalnik dwuślimakowy CTM™

 

Podawanie: na gorąco, z mieszalnika zamkniętego (Banbury, Intermix)

Oprócz gwarancji powtarzalności procesu dodatkową zaletą CTM™, w porównaniu z walcarką tradycyjną, jest większa szybkość mieszania. Uzyskuje się to dzięki obecności w komorze mieszania dwóch współdziałających zjawisk: efektu ścinania i ściskania.

Efekt ścinania i efekt ściskania w mieszalniku CTM™

Efekt ścinania jest wynikiem obróbki, jakiej jest poddawana mieszanka gumowa, znajdując się pomiędzy zwojami ślimaka oraz ścianą komory roboczej w czasie mieszania. Podobny efekt uzyskuje się również na walcarkach wówczas gdy mieszanka znajduje się w szczelinie pomiędzy dwoma walcami, z tą różnicą że w CTM™ prędkość względna ślimaków w stosunku do komory roboczej jest dużo wyższa niż różnica prędkości walców.

Efekt ściskania jest natomiast efektem szczególnej geometrii ślimaków stożkowych, które tłoczą mieszankę w kierunku otworu wylotowego mieszalnika. Kiedy otwór wylotowy jest zamknięty za pomocą specjalnej głowicy wówczas mieszanka jest poddawana stałemu naciskowi. Podobny efekt uzyskuje się za pomocą stempla w mikserze zamkniętym: zwiększanie ciśnienie mieszania ma na celu dostarczenie tej samej porcji energii do materiału w krótszym czasie.

Obróbka ślimaków mieszalnika CTM™
Copyright © 2018 by IPM