Wytłaczarka dwuślimakowa stożkowa CTE do mieszanek gumowych

(Conical Twin Extruder - CTE)

Wytłaczarka CTE jest wytłaczarką dwuślimakową o komorze roboczej w kształcie dwóch ściętych stożków, wewnątrz której pracują dwa ślimaki stożkowe przeciwbieżne. Wytłaczarka CTE posiada otwieraną komorę roboczą w celu ułatwienia operacji czyszczenia i konserwacji. Zarówno komora robocza jak i ślimaki stożkowe są termoregulowane co umożliwia chłodzenie lub podgrzewanie mieszanki gumowej w zależności od potrzeb danego procesu.

Zalety:
 • Zamiana procesu periodycznego na proces ciągły
 • Bardzo dobra homogenizacja mieszanki
 • Proces automatyczny bezobsługowy
 • Wysoka wydajność chłodzenia mieszanki zabezpieczająca przed podwulkanizacją
 • Otwierana komora robocza umożliwia łatwe czyszczenie

 

Podstawowe zastosowania:
Wytłaczarka CTE ustawiona w linii mikserowej może pełnić różne funkcje w zależności od potrzeby i posiadanego parku maszynowego. Maszyna może zastąpić pierwszą walcarkę i wtedy jest umiejscowiona bezpośrednio pod mikserem zamkniętym i przejmuje wówczas cały zrzut mieszanki z miksera. Wytłaczarka CTE może być użyta również za pierwszą walcarką lub za mieszalnikiem dwuślimakowym stożkowym CTM™. Odbierana mieszanka jest chłodzona oraz przetwarzana w zależności od potrzeb w jednej z niżej wymienionych operacji:

 • Formowanie pasów - wytłaczarka CTE wyposażona w pompę zębatą i głowice do formowania pasów homogenizuje, chłodzi i przetwarza mieszankę do postaci pasów lub taśm. 
   
 • Filtracja – wytłaczarka CTE wyposażona w pompę zębatą GP (kliknij) umożliwia filtrację mieszanek z podawaniem na gorąco bezpośrednio w linii mikserowej (kliknij po więcej informacji nt. filtracji gumy).  
   
 • Granulacja - wytłaczarka CTE wyposażona w pompę zębatą oraz granulator przetwarza mieszankę do postaci granulatu (kliknij po więcej informacji nt. granulacji gumy).  
   

ZALETY:

 • Zamiana procesu periodycznego na proces ciągły
 • Bardzo dobra homogenizacja mieszanki
 • Proces automatyczny bezobsługowy
 • Wysoka wydajność chłodzenia mieszanki zabezpieczająca przed podwulkanizacją
 • Otwierana komora robocza umożliwia łatwe czyszczenie

Copyright © 2018 by IPM