LINIE DO RECYKLINGU I REKOMPANDOWANIA
TWORZYW SZTUCZNYCH

Tworzywa termoplastyczne mogą być wielokrotnie uplastyczniane w wyniku ogrzewania ich do odpowiedniej temperatury. Cecha ta umożliwia recykling odpadów termoplastycznych tworzyw sztucznych zarówno poprodukcyjnych jak i odpadów poużytkowych.

Re-kompandowanie tworzyw sztucznych polega na przekształceniu odpadów tworzyw sztucznych w nowy pełnowartościowy materiał o pożądanych właściwościach i o wartości porównywalnej z tworzywami nowymi. Re-kompandowanie jest w istocie połączeniem procesu regranulacji i kompadowania. Dzięki zastosowaniu wytłaczarek dwuślimakowych i ich dużym zdolnościom mieszania i homogenizacji, możliwości wielopunktowego dozowania dodatków i wypełniaczy a także skutecznemu wielopunktowemu odgazowaniu możliwe jest modyfikowanie i uszlachetnianie odzyskiwanych tworzyw.

POLIMERY BAZOWE
PRODUKTY RE-KOMPANDOWANIA
 • ABS, ABS/PC, ASA, PA6, PA6+GF, PA6.6,
 • PA6.6+GF, PA4.6, PA12, PBT, PC, LDPE,
 • HDPE, PEI, PET, PMMA, POM, PP, PPO, PS,
 • PVC, HIPS, TPU, TR
   
   

 

W zależności od rodzaju i czystości odpadów proces Re-kompandowania może być prowadzony w trzech wariantach:

 • 1. KOMPANDER: przetwarzanie typowych odpadów o umiarkowanie zabrudzonych i umiarkowanie wilgotnych wilgotnych
 • 2. KOMPANDER 1 + KOMPANDER 2 : przetwarzanie trudnych odpadów o dużej wilgotności
 • 3. EKSTRUDER + KOMPANDER 2 : proces o charakterystyce pośredniej względem rozwiązań 1 i 2

 

1. Proces jednoetapowy – pojedynczy kompander

Zastosowanie pojedynczego kompandera w miejsce tradycyjnej wytłaczarki jednoślimakowej do regranulacji jest pierwszym krokiem do wykorzystania zalet wytłaczarek dwuślimakowych w procesie recyklingu. Zastosowanie kompandera pozwoli na znacznie lesze uplastycznienie i odgazowanie materiału oraz wprowadzanie dodatków modyfikujących i wypełniaczy.

Do typowych zastosowań procesu jednoetapowego należą:

 • intensywna homogenizacja i uplastycznianie odpadów tworzyw o niejednorodnym składzie
 • suszenie tworzyw mocno zawilgoconych w procesie mycia oraz eliminacja innych substancji lotnych dzięki technologii wielopunktowego odgazowania
 • skuteczne odgazowanie tworzyw spienianych chemicznie i gazowo, np. pianek PE, PS, EVA.
 • proces eliminacji farb drukarskich z opakowań mocno zadrukowanych
 • barwienie regranulowanych tworzyw w masie

 

2. Proces kaskadowy – kompander 1 + kompander 2

Możliwości przetwórcze wytłaczarek dwuślimakowych współbieżnych – kompanderów - są w dużej mierze zależne od długości ślimaka i cylindra i związanej z tym możliwości podziału na różne strefy procesowe (czytaj więcej nt. technologii kompandowania). Rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch kompanderów w kaskadzie (tzw. Tandem) połączonych ze sobą w taki sposób, że tworzą jedną długą maszynę.

 

Do zalet tego rozwiązania należą:

 • przetwórstwo odpadów charakteryzujących się jednoczesnie dużą niejednorodnością składu, bardzo zadrukowanych, wilgotnych i zanieczyszczonych wtrąceniami
 • wydłużenie strefy wstępnego uplastyczniania i odgazowania tworzywa – perfekcyjna homogenizacja
 • możliwość zastosowania filtracji międzystopniowej pozwalającej na zgrubne oczyszczenie materiału
 • wielopunktowe dozowanie wypełniaczy za pomocą dozowników bocznych – uzyskanie dużego stopnia napełnienia

 

3. Proces kaskadowy – ekstruder + kompander

Zastosowanie ekstrudera jednoslimakowego jako pierwszej maszyny w kaskadzie jest kompromisem pomiędzy możliwościami układu tandemowego a wielkością inwestycji. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane do przetwórstwa tworzyw bardzo zabrudzonych gdzie duże znaczenie ma możliwość wstępnej filtracji tworzywa przed podaniem go do kompandera. Jednocześnie wydłużenie drogi uplastyczniania i dodatkowe punkty odgazowania istotnie poprawiają homogenizację tworzywa w stosunku do procesu jednoetapowego.

 

 

RE-KOMPANDOWANIE - korzyści technologiczne

 • możliwość przetwarzania bardzo szerokiej gamy materiałów
 • mniejsze naprężenia i obniżona degradacja polimeru w wyniku pojedynczego ogrzewania
 • skuteczne wielopunktowe odgazowanie – umożliwiające wyeliminowanie wilgoci, farb drukarskich, zapachów i innych monomerów.
 • perfekcyjna homogenizacja materiału i stabilne właściwości zgodne z recepturą
 • modułowa budowa umożliwiająca dopasowanie linii do indywidualnych potrzeb danego procesu

RE-KOMPANDOWANIE - zalety ekonomiczne

 • duża wartość dodana finalnego produktu w stosunku do użytych surowców z recyklingu
 • obniżenie zużycia energii i niższa energia właściwa konieczna do jednoetapowego przetworzenia materiału
 • niskie koszty pracy – automatyczna praca linii sterowanej za pomocą jednego pulpitu operatora

 


Copyright © 2018 by IPM